• Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet yrityksen näkökulmasta 

   Vaarakallio, Joonas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Euroopan komissio ja Euroopan avaruusjärjestö toteuttavat Galileo-hanketta uuden eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmän rakentamiseksi. Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän on tarkoitus olla tarkempi ja tarjota ...
  • Recognizing risks of satellite-based tracking 

   Happonen, Markus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Recognizing risks of satellite-based tracking Within last two decades, popularity of the satellite-based navigation has boomed from military application to common aid in driving and safety equipment for children. ...
  • Satelliittipaikannusjärjestelmät ja niiden hyödyt yrityksille 

   Chung, Dat (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Eurooppa on kehittämässä uutta satelliittipaikannusjärjestelmää nimeltään Galileo. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on analysoida paikannusjärjestelmät ja niiden tuomat mahdollisuudet. Opinnäytetyössä keskitytään ...
  • SATERISK-projektin suunnittelu ja vaatimusmäärittely 

   Viitanen, Jouni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   SATERISK-projektin tarkoituksena on selvittää satelliittipaikannuksen käyttöön liittyvät riskit. Paikannusta käytetään yleisesti tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Länsimaissa yleisesti käytetty paikannusjärjestelmä ...