• Ympäristötyön toteutuminen 

      Uimonen, Mikko; Pulkkinen, Anu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyömme aiheena on Hietaniemenkadun palvelukeskuksen tuottama ympäristötyö. Tarkoituksena on selvittää, mitä Hietaniemenkadun palvelukeskuksen ympäristötyöntekijöiden kanssa yhteistyötä tekevät toimijat kertovat ...