• PK-tilitoimistojen paperisen kirjanpidon kilpailuvaltin katoaminen 

      Valli, Kari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää taloushallintoalan kehitystä. Painopiste oli kirjanpidon digitalisoitumisessa, koska se on paperisen kirjanpidon ainoa luonnollinen haastaja. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ...