• Asiakastyytyväisyystutkimus: Simply Natural Mago 

   Suutari, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Veijo Kinnunen Oy, joka on kauneudenhoitoalan tukkukauppa ja Simply Natural -hiustenpidennysten valmistuttaja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Simply Natural Mago -hiustenpide ...
  • ”Askel kohti itsenäistä elämää” : Toimintakeskeinen opinnäytetyö Karhukallion lastenkodin 15 - 17-vuotiaille itsenäistyville nuorille 

   Lehtonen, Tiina; Saarinen, Tilda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää sijaishuollossa asuvien nuorten itsenäistymisen tukemista. Opinnäytetyömme on toimintakeskeinen ja tuen tarpeen selvittämisen lisäksi, järjestimme itsenäisyyttä tukevaa toimintaa ...
  • Coworking -tilojen mahdollisuudet kauppakeskuksissa kauppakeskuksen näkökulmasta 

   Kylmänen, Katja (2019)
   Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa coworking- tilojen mahdollisuuksia ja uhkia kauppakeskusympäristössä sekä menetelmiä tilan toteuttamiseen tehokkaasti. Tutkimuksen teoria- ja tietopohja perustuu pitkälti sähköisiin ...
  • Digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen : case: Imagokoulu Milla Rynty 

   Hyytiäinen, Anna-Mari; Hokkanen, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen kohdeyrityksessä. Toimeksiantajana opinnäytetyöllä oli hyvinvointialan yritys Imagokoulu Milla Rynty. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ...
  • Haastattelut käyttäjätutkimuksena - Case: Helsinki Airport -mobiilisovellus 

   Asikainen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa haastatteluista käyttäjätutkimuksena ja siitä, mitä hyötyä on haastattelututkimuksen tekemisestä osana sovelluskehitysprojektia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Finavia, ...
  • Kampaamobrändin yritysmielikuvan kehittäminen - Matrix imagotutkimus 

   Kieloaho, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millainen kampaamobrändi Matrixin imago on sen asiakaskunnan keskuudessa. Tavoitteena oli löytää Matrixin ylivoimaiset kilpailutekijät sekä heikot tekijät, jotka tulisi nostaa samalle tasolle ...
  • Maahanmuuttajien vapaaehtoistyöverkoston rakentaminen Kivenkoloon 

   Mustonen, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Espoossa olevaan asukastila Kivenkoloon maahanmuuttajien välinen vapaaehtoistyöverkosto toimintamalliksi etnografisen tutkimusmenetelmän keinoin. Etnografinen ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma Case: Hyvinkään Sahanmäen yritysalue ry 

   Varjonen, Heidi; Nuutinen, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli markkinointiviestintäsuunnitelman toteutus yhdistykselle. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Hyvinkään Sahanmäen yritysalue ry:lle. Tarkoituksena oli suunnitella yhdistyksen käyttöön toimivia ...
  • Millä perusteella lainapankki valitaan? - Case Finanssialan yritys X 

   Kuivalainen, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asuntolainanottajien pankin valinnan syitä: valitaanko pankki sen vuoksi, että samassa pankissa on asioitu koko elämä vai vaikuttaako hinta asuntolainan pankin valintaan. Tutkimusongelma ...
  • Muotinäytöksen toimivuus tapahtumamarkkinoinnin keinona 

   Raitalinna, Ira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hyvinkääläisen kauppakeskus Willan järjestämää muotinäytöstapahtumaa, jonka tavoitteena oli markkinoida kauppakeskuksen muotia myyviä liikkeitä ja vahvistaa Willan brändiä voimakkaana ...
  • Optimaalista johtamista etsimässä - Case Makeisyritys 

   Andstén, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kansainväliselle makeisyritykselle. Työn tavoitteena oli kerätä tietoa toimeksiantajalle nykyisten johtamistapojen toimivuudesta ja verrata niitä edellisen esimiehen johtamistapoihin. ...
  • Palveluiden kehittäminen Päivittäistavarakauppa X:lle 

   Hänninen, Mari (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, että millä keinoin Päivittäistavarakauppa X voisi parantaa asemaansa kilpailijoihinsa nähden. Tavoitteena oli löytää keinoja, joiden avulla Päivittäistavarakauppa X voisi ...
  • Perehdytysoppaan ja -rakenteiden uusiminen psykiatrisessa lastensuojeluyksikössä 

   Niklander, Jesse (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä kuvaan prosessia, jonka tarkoituksena oli tuottaa uutta perehdytysmateriaalia sekä ehdottaa perehdyttämisen rakenteellisia uudistuksia työn tilaajalle, lastensuojeluyksikkö Peiponpesälle. Peiponpesä ...
  • Piirivartioinnin hälytystehtävien tehostaminen : Case: ISS Palvelut Oy 

   Koski, Taneli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä eri keinoin piirivartioinnin yhteydessä suoritettavien hälytystehtävien suorittamista voitaisiin tehostaa. Case-yrityksenä tässä työssä toimi monitoimipalveluyritys ...
  • Sosiaalinen media kosmetiikan markkinointivälineenä 

   Laine, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kosmetiikan markkinoinnin keinoja sosiaalisessa mediassa ja kartoittaa tarvetta toimeksiantajan maakohtaiselle sosiaalisen median sivustolle. Tarkoituksena oli näin antaa toimeksiantajalle ...
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen jääkiekko-organisaatiossa - Case: Mestis 

   Pöyhönen, Johannes; Nieminen, Tapio (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median käyttö jääkiekkoliiga Mestiksessä. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka Mestis ja sen alaiset seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa toiminnassaan. Tarkoituksena oli, että ...
  • Toimihenkilöstön perehdyttäminen KONE Hisseillä (KEF) 

   Heino, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksianto saatiin KONE Hisseiltä ja sen tarkoituksena oli tutkia, millä tasolla yhtiön toimihenkilöstön perehdyttäminen tällä hetkellä on. Tutkimuksen kohteena oli nimenomaan se, kohtaavatko esimiesten ja ...