Uusimmat viitteet

 • Laikkahakkurin suunnittelu 

  Lehtola, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Junkkari Oy. Yksi yrityksen päätuotteista ovat laikkahakkurit. Tarkoituksena oli suunnitella Junkkari Oy:lle uusi laikkahakkuri. Suunnittelussa tavoitteina olivat edullisemmat ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö : Työnjohtajana korjaamolla 

  Karesola, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä käydään päiväkirjamuotoisesti läpi työnjohtajan toimintaa Veho Oy Ab:n hyötyajoneuvokorjaamolla. Työssä tutustutaan työnjohtajan nykyiseen työnkuvaan, sidosryhmiin sekä niihin valmiuksiin, jotka hänellä on ...
 • Korikorjaamon kehittäminen TSM:n avulla : Maakunnan Auto 

  Salo, Sofia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Maakunnan Auton korikorjaamon toiminnasta Toyotan maahantuojan vaatimuksien mukainen, jotta TSM-auditointi voitaisiin suorittaa korikorjaamoon hyväksytysti syksyllä 2016. Tarkoitus oli ...
 • Työturvallisuuden riskikartoitus 

  Ritamäki, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia logistiikan alan riskejä ja työhön liittyviä vaaroja. Työ tehtiin Koulutuskeskus Sedu Logistiikan opetustiloissa. Samalla työn tuloksena tehtiin riskikartoitus Sedun logistiikan Tehtaantien ...
 • Ovi-esikokoonpanolinjan layout suunnittelu 

  Sulkama, Jonathan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Valmet Automotive Oy:n Uudenkaupungin autotehtaan ovi-esikokoonpanolinjaa ja parantaa linjan tehokkuutta suunnittelemalla uusi tuotantolinjan layout. Työssä perehdytään oikean puoleiseen ...
 • Korjaamon liiketoiminnan kehittäminen : vaihtomaisuuden kiertoa tehostamalla 

  Juola, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Ahokkaan Automies Ky:n liiketoimintaa voitaisiin kehittää. Opinnäytetyössä luotiin suunnitelmat siitä, miten varaosavalikoimaa voitaisiin pienentää, sekä varaston fyysistä ...
 • Diagnostiikkalaitteet riippumattomilla korjaamoilla : Nykytilanne ja tulevaisuus 

  Männikkö, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ajoneuvotekniikan valtava kehitys viime vuosikymmeninä erityisesti sähköjärjestelmissä on muuttanut myös alalla toimivien korjaamojen toimintatapoja, sekä päivittäisessä työskentelyssä vaadittavia työkaluja ja laitteita. ...
 • E85-etanolikonversio : Polttoaineiden ominaisuuksien vertailu moottoridynamometrissä 

  Kuru, Roni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisten nestemäisten biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia bensiinimoottorin polttoaineena. Työssä perehdyttiin biopolttoaineiden valmistustapoihin ja ominaisuuksiin. Lisäksi ...
 • TSM työkaluna korjaamon uudistamisessa : Kuopion Autokauppa Oy 

  Hämäläinen, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Idea opinnäytetyön tekemiseen tuli suoraan Kuopion Autokauppa Oy:ltä, sillä Toyotan maahantuojan vaatima TSM-auditointi tuli olla suoritettuna hyväksytysti vuoden 2015 loppuun mennessä. Työn tarkoituksena oli suorittaa ...
 • S-piikkimultaimen suunnittelu 

  Kreko, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Koneurakointi Kreko Oy. Yritys harjoittaa maatalouskoneurakointia Kurikassa ja sen naapurikunnissa. Yrityksen päätoiminnot ovat säilörehun korjuu ajosilppuriketjulla, sekä lietelannan ...
 • Monikäyttöinen metsäperävaunu 

  Kinnari, Lasse (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä työ on suunnitteluprojekti toiminimellä toimivalle henkilölle, jolla on tarvetta metsävaunulle. Pääoman sijoittamisen pelkkään metsävaunuun ei kuitenkaan katsottu olevan kannattavaa, joten vaunun tulisi sopia muuhunkin ...
 • Typen käyttö raskaan kaluston renkaissa 

  Ojala, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ajoneuvon ja tien välillä ainoa kosketuskohta ovat renkaat, jolloin niiden merkitys korostuu. Käyttämällä oikeita rengaspaineita renkaan käyttöikää saadaan nostettua, polttoainekulut pienimmiksi ja turvallisuutta lisättyä ...
 • Kohdeilmastointijärjestelmän suunnittelu 

  Haapanen, Eemeli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työssä suunnitellaan kohdeilmastointijärjestelmä Framin kampusalueelle tuleviin uusiin autolaboratoriotiloihin. Kohdeilmastointijärjestelmän suunnittelutyön alkupuoliskolla tutustutaan ilmastointiin ja ilmanvaihtoon ...
 • Dynamometritilan suunnittelu 

  Luostarinen, Joona (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella alustadynamometritila Seinäjoen ammattikorkeakoululle, joka toimi myös työn toimeksiantajana. Idea työn aiheeksi tuli koululta, koska autolaboratorion toiminta siirtyy uusiin tiloihin ...
 • Raskaan kaluston huoltojen seurantajärjestelmän kehittäminen 

  Vuorenmaa, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä kuljetusliike A. Myllymäen ajoneuvokaluston huolto- ja korjaustoimintaan ja laatia tämän pohjalta yrityksen käyttöön sopiva huoltojen seurantajärjestelmä. Seurantajärjestelmään ...

Näytä lisää