Uusimmat viitteet

 • Työttömän työnhakijan ohjaaminen työkykyselvitykseen 

  Haiko, Virve (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on tavoitteena saada nostettua työllisyysaste 72 prosenttiin. Tähän on pyritty muun muassa laatimalla aktiivimalli työttömien työnhakijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi. Työttömissä ...
 • Varhaiskasvatusikäisen S2-lapsen osallisuus kielen oppimisen arvioinnissa 

  Lempinen, Ellimaija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää digitaalisessa muodossa oleva itsearviointityökalu varhaiskasvatusikäisten suomea toisena kielenä puhuvien lasten (S2) oppimisen tukemiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että ...
 • Mistä on hyvä arki tehty? : Ikääntyneen muistisairaan näkökulma 

  Vento, Marjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös muistisairaiden määrä lisääntyy, sillä ikä on suurin muistisairauksien riskitekijä. Hoivaa tarvitsevien määrän lisääntyessä on yhteiskunnassamme haettu ...
 • Taide ikäihmisen kotona asumisen tukena : Omaishoitajien kokemuksia taidetoiminnan vaikutuksista 

  Inkinen, Kirsi; Karvonen, Piia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Taide ikäihmisen kotona asumisen tukena – Omaishoitajien kokemuksia taidetoiminnan vaikutuksista oli ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka kehittämistehtävinä oli ...