Uusimmat viitteet

 • MQTT-viestintäprotokollan käyttö ohjelmoitavien logiikoiden kanssa 

  Hernesniemi, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia MQTT-viestintäprotokollaa ja kuinka sen avulla voidaan lähettää viestejä PLC-laitteilta pilvipalvelun kautta eteenpäin. Tutkimuksen keskeisenä osana on Beckhoffin TwinCAT 3 XAE ...
 • CAN-väylän kautta toimivan SIL2-turvayksikön päivitystoiminnon suunnittelu ja toteutus 

  Kuusrainen, Luukas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo, kuinka suunniteltiin ja toteutettiin yleiskäyttöinen päivityslohko Epec Oy:n tuotteille. Epec-tuoteperheeseen on tullut juuri SIL2-turvaluokiteltu yksikkö. Tässä opinnäytetyössä toteutettiin ...
 • IoT-portaalin testien automatisointi 

  Kauppinen, Jali (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko Epec Oy:n IoT-portaalin testaaminen automatisoida. Selvitystyö tehtiin Epec Oy:n tuotekehitykseen, jossa automaattitestejä tarvittiin palveluun tulevien päivitysten ...
 • Web-sovelluksen suunnittelu ja toteutus 

  Hautala, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli web-sovelluksen suunnittelu ja toteutus. Työn toimeksiantaja oli Pme-Control Oy, yrityksellä oli tarve räätälöidylle tietojärjestelmälle, joka mahdollistaisi teknisten raporttien laatimisen ja ...
 • Uuden tuotannonohjausjärjestelmän vaatimukset 

  Honkola, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Atrian nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän epäkohtia, ja selvittää näihin parannusehdotuksia tutkimalla nykyistä ohjelmistoa ja sen haasteita, sekä haastattelemalla henkilöstöä ...
 • Urakanlaskentasovellus 

  Kaukoranta, Taneli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa kosketuspaneelilla ja ohjelmoitavalla logiikalla helppokäyttöinen käyttöliittymä urakanlaskentaan, korvaamaan vanhaa mekaanista leimakelloa. Sovelluksen oli ...
 • Commissioning Measurements and DALI Programming for the Intensive Care Unit of a Hospital 

  Kangasniemi, Iiro (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to install and program Digital Addressable Lighting Interface (DALI) system to an intensive care unit room in a hospital environment. Another task was to take the commissioning measurements ...
 • Lean workstation : How to implement a flexible work environment 

  Kuusisto, Mika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis was made for Customer Solutions at Festo Oy to release pressure and fine-tune the production. Festo is a German based family company focused on pneumatics, process automation and electric automation. Festo ...
 • Kiinteistöautomaatiojärjestelmän päivitys 

  Kela, Mauno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia ilmanvaihdon automaatio Isokyrön kunnalle Pohjankyrön taloon. Työn päätavoitteena oli parantaa ilmanvaihtokoneiden säädettävyyttä sekä yhdistää järjestelmä Oumanin Ounet-valvomoon. ...
 • Automaatiojärjestelmien IoT-mahdollisuudet : IoT-mahdollisuuksien selvitys automaatiojärjestelmien harjoittelualustoihin 

  Salonen, Pasi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereella toimiva automaatioharjoitusalustoja opetuskäyttöön kehittävä ja markkinoiva yritys JJJ-Automaatio Oy. Työn tavoitteena oli suunnitella IoT-prototyyppilaitteisto liitettäväksi ...
 • Tuotepakkauksien tiiveyden tarkistaminen 

  Ijäs, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Atria Oy Nurmon toimipisteelle. Työssä haluttiin ottaa selville, voidaanko tuotepakkauksien ilmatiiviyttä mitata. Mittaamista varten tuli kehitellä mittaustapa. Mittaustavan testaamista varten ...
 • CLR-integraatio Microsoft SQL Serverissä 

  Ala-Välkkilä, Aki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia CLR-integraation soveltuvuutta Microsoft SQL Server -tietokantajärjestelmän proseduurien ja funktioiden kehittämiseen. Työssä tutkittiin myös, voisiko tietokantajärjestelmän omalla ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 

  Ala-Huikku, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää ilmastointikoneiden valmistukseen erikoistuneen Energent Oy:n Ilmajoen tehtaan sähkö/automaatio-osaston tuotannon tehokkuutta. Kehittäminen jaettiin kolmeen osaan, jotka olivat ...
 • Machine safety design and risk assessment with PacDrive3 system 

  Jaatinen, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  In this thesis PacDrive3 automation solution by Schneider Electric Automation GmbH is examined for usage on machine safety design for selected machines: robotic palletizer and labelling machine. The theory is ...
 • Laadunhallintajärjestelmän päivitys : ISO 9001:2015, AQAP 2110 Edition D -päivitys 

  Huida, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli avustaa ja olla osana yrityksen laadunhallintajärjes-telmän päivitystä. Yrityksen laadunhallintajärjestelmään sisältyvät ISO-9001- ja NATO AQAP 2110 -laatustandardit. ISO 9001:2008 -standardi ...

Näytä lisää