Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • B2B-verkkokaupan kehittäminen ja markkinointi 

   Sahlberg, Krista (2019)
   Opinnäytetyö on laadittu toimeksiantona Yritys X:lle, joka on suomalainen tukku- ja maahantuontialan yritys. Tavoitteena on kehittää toimeksiantaja Yritys X:n rakenteilla olevaa B2B-verkkokauppaa selvittämällä, millaiset ...
  • B2C-myyjän ajankäyttö ja sen vaikutus myyntitulokseen 

   Majasalmi, Aleksi (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää B2C-parvekelasimyyjän ajankäyttöä ja sen vaikutus myyntitulokseen. Toimeksiantaja opinnäytetyössä on Lumon Suomi Oy. Tutkimuksen kohteena on Vantaan B2C-parvekelasimyyjä ...
  • Balanced Scorecardin kehittäminen Socom Oy:lle 

   Tervo, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella eli Socom Oy:llä oli joitakin vuosia sitten käytössään johtamisen työkaluna Balanced Scorecard eli tasapainotettu tuloskortti. Useista syistä johtuen BSC ei ollut riittävän ...
  • Balettitanssijoiden alaraajaongelmat ja niiden ennaltaehkäisy 

   Saarinen, Laura (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus balettitanssijoiden alaraajaongelmista ja niiden ennaltaehkäisystä. Tavoitteena oli selvittää aiempiin tutkimuksiin perustuen, mitkä ovat balettitanssijoille ...
  • Best practices for digitalization of cargo ports in Eastern Gulf of Finland 

   Hannula, Lotta (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä ovat parhaat digitalisointimenetelmät tai tekniikat, jotka tuottavat parhaat tulokset lastisatamatoiminnoille, ottaen huomioon kestävän kehityksen tavoitteet; ilmastonmuutos, ...
  • Betonielementtien tietomallinnus CADS House -ohjelmistolla 

   Pätäri, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella monipuolisesti CADS House -ohjelmiston uusia betonielementtitoimintoja, jotka mahdollistavat tietomallin luomisen. Työssä tietomallinnet-tiin JL-Rakenne Oy:ssä suunniteltavana oleva ...
  • Betonielementtiseinien mitoitus normaali- ja leikkausvoimille FEM-Designilla 

   Sunila, Sanni (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä FEM-Design 3D-ohjelman käyttöön ja selvittää sen mahdollisuuksia Etabs-laskentaohjelman rinnalla. Opinnäytetyön tuotteena käytettiin FEMDesign 3D-ohjelmaa 16-kerroksisen asuinrakennuksen ...
  • BETONIMESTAREIDEN SÄHKÖINEN RAHTIKIRJA MOBIILISOVELLUS -PROJEKTI 

   Savola, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin osana Betonimestarit Oy:n digitalisaatioprojektia. Projektin tarkoitus on saada yrityksen käyttöön mobiilisovellus, joka poistaisi paperisen rahtikirjan yrityksen käytöstä ja tilalle tulisi mobiilissa ...
  • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

   Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...
  • Betonisillan laadunhallintajärjestelmän uudistaminen – lähtötietoselvitys : Betonisillan laaturaportti-laatimisohjeen päivittäminen 

   Hagumimana, Ignace (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys betonisillan laaturaportin laatimisohjeen uu-distamista varten. Nykyinen sillan laaturaportin laatimisohje on kymmenen vuotta vanha eikä se enää ole täysin ajantasalla laaturaportin ...
  • Biedermeier-pelipöydän restaurointi 

   Roivas, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä restauroitiin biedermeier-tyyliä edustava pelipöytä ja tutkittiin biedermei-erin historiaa Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Tavoitteena oli selvittää pöydän alkuperä ja tutkia erilaisia viilunirrotustekniikoita. ...
  • Bioenergy and renewable energy situation, emissions level and reduction methods in Japan 

   Yamashita, Kanako (2020)
   Recently climate change is one of the serious issues nowadays. Generating energy is considered to be one of the contributors to it. Therefore, renewable energy could be one solution to tackle the problem. Finland and Japan ...
  • Biofuel Spill Recovery from Water : With a Focus on Sorbing Materials 

   Ryndov, Serge (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oil spills into natural water bodies are common environmental disasters and there is a plethora of well-researched and generally accepted methods and technologies for dealing with this problem. An extensive legislative ...
  • Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon 

   Laurila, Niina; Gråsten, Jonne; Heinimö, Jussi; Laitinen, Anne; Saario, Tiina; Soininen, Hanne; Venäläinen, Tuomas; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 74 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Bioli – Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon –hankkeessa tavoitteena oli kehittää ja testata uusia kaupallistettavia biohiilituotteita ja -sovelluksia sekä luoda konkreettisia edellytyksiä ...
  • Biokaasun tuotanto ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

   Temonen, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin nykyhetken biokaasun tuotantoa ja mahdollisuuksia Kymenlaakson alueella. Samalla tutustuttiin biokaasun tuotantotekniikoihin, raaka-aineisiin, maatiloilla toimivaan tuotantoon ja biokaasun ...
  • Biolentotuhkan käyttö betoniteollisuudessa 

   Hakkarainen, Lauri (2019)
   Tämä opinnäytetyö kuuluu osaksi HITU-hanketta ja on tehty yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa. Työn tarkoituksena on tutkia bioperäisen lentotuhkan käyttömahdollisuuksia betonin seosaineena. Hanke pyrkii tukemaan kiertotaloutta ...
  • Biopohjaisen lentotuhkan hyötykäyttö lannoitteena : Erotustekniikan tutkimuskeskus -hankkeen loppuraportti 

   Gango, Anne; Kuokkanen, Eveliina
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiertotalous, jonka keskiössä on jo tuotettujen materiaalien hyödyntäminen ennen uusien raaka-aineiden käyttöönottoa, on nostettu entistä useammin esille viime vuosien aikana. Juha Sipilän hallitus on määritellyt tavoitteen, ...
  • Biopohjaisen metanolin analytiikka 

   Meuronen, Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön viisi standardimentelmää metanolin testaukseen ja selvittää biopohjaisen metanolin analytiikkaa. Työ koostuu kirjallisesta ja kokeellisesta osasta. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • Biotalouden toimintaympäristö ja osaamistarpeet Kymenlaaksossa 

   Maunula, Melina
   Xamk Kehittää 71 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä selvitys on tehty osana KYMIEXACT – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon hanketta. Selvityksessä luodaan kokonaiskuva biotalousalasta ja sen tulevaisuuden kehityssuunnista ja osaamistarpeista Kymenlaaksossa. Yrityskentän ...
  • Bioöljyn käyttökohteet ja vaikutukset kannattavuuteen 

   Bruun, Anni (2019)
   Työn tavoitteena oli koostaa kirjallisuuskatsaus bioöljyn erityisesti korkeamman jalostusarvon käyttökohteista sekä kustannusanalyysi, jossa selvitettiin bioöljyn valmistamisen taloudellista kannattavuutta Savonlinnan ...