• B2B-verkkokaupan kehittäminen ja markkinointi 

   Sahlberg, Krista (2019)
   Opinnäytetyö on laadittu toimeksiantona Yritys X:lle, joka on suomalainen tukku- ja maahantuontialan yritys. Tavoitteena on kehittää toimeksiantaja Yritys X:n rakenteilla olevaa B2B-verkkokauppaa selvittämällä, millaiset ...
  • Balanced Scorecardin kehittäminen Socom Oy:lle 

   Tervo, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella eli Socom Oy:llä oli joitakin vuosia sitten käytössään johtamisen työkaluna Balanced Scorecard eli tasapainotettu tuloskortti. Useista syistä johtuen BSC ei ollut riittävän ...
  • Betonielementtien tietomallinnus CADS House -ohjelmistolla 

   Pätäri, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella monipuolisesti CADS House -ohjelmiston uusia betonielementtitoimintoja, jotka mahdollistavat tietomallin luomisen. Työssä tietomallinnet-tiin JL-Rakenne Oy:ssä suunniteltavana oleva ...
  • BETONIMESTAREIDEN SÄHKÖINEN RAHTIKIRJA MOBIILISOVELLUS -PROJEKTI 

   Savola, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin osana Betonimestarit Oy:n digitalisaatioprojektia. Projektin tarkoitus on saada yrityksen käyttöön mobiilisovellus, joka poistaisi paperisen rahtikirjan yrityksen käytöstä ja tilalle tulisi mobiilissa ...
  • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

   Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...
  • Betonisillan laadunhallintajärjestelmän uudistaminen – lähtötietoselvitys : Betonisillan laaturaportti-laatimisohjeen päivittäminen 

   Hagumimana, Ignace (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys betonisillan laaturaportin laatimisohjeen uu-distamista varten. Nykyinen sillan laaturaportin laatimisohje on kymmenen vuotta vanha eikä se enää ole täysin ajantasalla laaturaportin ...
  • Biedermeier-pelipöydän restaurointi 

   Roivas, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä restauroitiin biedermeier-tyyliä edustava pelipöytä ja tutkittiin biedermei-erin historiaa Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Tavoitteena oli selvittää pöydän alkuperä ja tutkia erilaisia viilunirrotustekniikoita. ...
  • Biofuel Spill Recovery from Water : With a Focus on Sorbing Materials 

   Ryndov, Serge (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oil spills into natural water bodies are common environmental disasters and there is a plethora of well-researched and generally accepted methods and technologies for dealing with this problem. An extensive legislative ...
  • Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon 

   Laurila, Niina; Gråsten, Jonne; Heinimö, Jussi; Laitinen, Anne; Saario, Tiina; Soininen, Hanne; Venäläinen, Tuomas; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 74 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Bioli – Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon –hankkeessa tavoitteena oli kehittää ja testata uusia kaupallistettavia biohiilituotteita ja -sovelluksia sekä luoda konkreettisia edellytyksiä ...
  • Biokaasun tuotanto ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

   Temonen, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin nykyhetken biokaasun tuotantoa ja mahdollisuuksia Kymenlaakson alueella. Samalla tutustuttiin biokaasun tuotantotekniikoihin, raaka-aineisiin, maatiloilla toimivaan tuotantoon ja biokaasun ...
  • Biolentotuhkan käyttö betoniteollisuudessa 

   Hakkarainen, Lauri (2019)
   Tämä opinnäytetyö kuuluu osaksi HITU-hanketta ja on tehty yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa. Työn tarkoituksena on tutkia bioperäisen lentotuhkan käyttömahdollisuuksia betonin seosaineena. Hanke pyrkii tukemaan kiertotaloutta ...
  • Biopohjaisen lentotuhkan hyötykäyttö lannoitteena : Erotustekniikan tutkimuskeskus -hankkeen loppuraportti 

   Gango, Anne; Kuokkanen, Eveliina
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiertotalous, jonka keskiössä on jo tuotettujen materiaalien hyödyntäminen ennen uusien raaka-aineiden käyttöönottoa, on nostettu entistä useammin esille viime vuosien aikana. Juha Sipilän hallitus on määritellyt tavoitteen, ...
  • Biopohjaisen metanolin analytiikka 

   Meuronen, Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön viisi standardimentelmää metanolin testaukseen ja selvittää biopohjaisen metanolin analytiikkaa. Työ koostuu kirjallisesta ja kokeellisesta osasta. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • Biotalouden toimintaympäristö ja osaamistarpeet Kymenlaaksossa 

   Maunula, Melina
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä selvitys on tehty osana KYMIEXACT – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon hanketta. Selvityksessä luodaan kokonaiskuva biotalousalasta ja sen tulevaisuuden kehityssuunnista ja osaamistarpeista Kymenlaaksossa. Yrityskentän ...
  • Bioöljyn käyttökohteet ja vaikutukset kannattavuuteen 

   Bruun, Anni (2019)
   Työn tavoitteena oli koostaa kirjallisuuskatsaus bioöljyn erityisesti korkeamman jalostusarvon käyttökohteista sekä kustannusanalyysi, jossa selvitettiin bioöljyn valmistamisen taloudellista kannattavuutta Savonlinnan ...
  • Blogit vanhemmille nuoriin kohdistuvasta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta 

   Kaihila, Eija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toiminnallisena osana kirjoitettujen blogien tarkoituksena oli lisätä vanhempien tietoisuutta nuorten kohtaamasta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta. Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen; ...
  • Boikot It! 

   Kaunismäki, Eetu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Thesis about developing a simple app with React Native, researching uploading of apps to the Heroku cloud application platform and connecting to Salesforce database.
  • Boulle-konsolikello : tekniikka, materiaalit ja konservointi 

   Kampe, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytteen aiheena on ranskalainen Boulle-konsolikello Lahden kaupunginmuseon kokoelmasta. Kello on 1700-luvun alkupuoliskolta ja tyyliltään se on ranskalaista varhaisrokokoota eli régence-tyyliä. Kellossa on kilpikonnankuori- ...
  • Brand development of the international experts working at the Finnish Rescue Departments 

   Veneskari, Teemu (2019)
   Brand awareness is a base for consumers for using certain products. Rescue Services provide a variety of services due to their constitutional obligations towards inhabitants or visitors in Finland. The responsibilities are ...
  • Breakfast in Bed: valokuvatun ruoan intiimiys : Kokemuksellinen kuvasarja 

   Summanen, Silja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Taiteellisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kokemuksellinen kuvasarja, jossa intiimiyttä käsitellään ruoan valokuvan kautta. Tämän lisäksi tutkittiin, mitä uusia keinoja metodi avasi aiheen kokemukselle. Kuvasarjan ...