Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • DALI-reititinjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto 

   Murtoniemi, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa Onninen Oy:n keskusvaraston laajennuksen valaistuksenohjausjärjestelmä, jonka avulla saataisiin toteutettua käytäväkohtainen käyttötarpeen mukaan ohjautuva valaistus. ...
  • DALI-valaistusohjausjärjestelmän ohjelmointi oppilaitoskiinteistössä : Harjun kampus, A4-lamelli 

   Kupari, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Ajansähkö Oy:n toimeksiantona oppilaitoksen saneerauksen yhteydessä. Työn tarkoituksena oli perehtyä DALI-valaistusohjausjärjestelmän ohjelmointiin sekä käyttöönottoon konkreettisella tavalla ja ...
  • DAM - Digitaalinen avoin muisti 

   Hänninen, Teemu; Jääskeläinen, Anssi; Kosonen, Miia; Räisänen, Tuomo (Liikearkistoyhdistys ry, 2020)
  • Data ei ole uutta öljyä vaan vanhaa hiekkaa 

   Kosonen, Miia (Liikearkistoyhdistys ry, 2019)
  • Datakeskuksen standardinmukaisuus ja riskikartoitus 

   Karstila, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tärkein tavoite oli selvittää, miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksen CyberLab-datakeskus täyttää standardin TIA-942-B vaatimukset. ANSI/TIA-942-B on yleisesti käytetty tietoliiken ...
  • Datamigraatio sovellusohjelmointirajapintaa hyödyntäen 

   Marie-Louise, Samuel (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja sujuvoittaa koulutusten ilmoittautumisjärjestelmää. Lyhytkursseille ja vapaatavoitteisiin opintoihin ilmoittaudutaan Eventilla Oy:n tapahtumailmoittautumisalustassa. ...
  • DATAVISUSALISOINNIN HYÖDYNTÄMINEN : Case: Etelä-Savo ennakoi 

   Räsänen, Tuomo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee datavisualisoinnin hyödyntämistä Etelä-Savon maakuntaliiton ”Etelä-Savon ennakointiverkko” -hankkeen toteutuksessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen ennakointikulttuuria ja lisätä alueen ...
  • Datsun Bluebird 1200 PL312 : Museoajoneuvon maalipinnan tutkimus ja toimenpiteet 

   Judén, Iida (2019)
   Opinnäytetyön aiheena on museoajoneuvon ikääntyneen maalipinnan tutkimus ja sille tehtävien restaurointitoimenpiteiden määrittäminen sekä toteutus. Jotta toimenpiteiden laajuus ja aiheellisuus voidaan perustella, on ensin ...
  • DB Schenkerin runkoliikenteen kehittäminen Seinäjoen ja Tampereen terminaalien välillä 

   Perälä, Ilkka (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tehostaa liikennöintiä DB Schenkerin Seinäjoen ja Tampereen terminaalien välillä sekä kasvattaa Pohjanmaan runkoliikenteen kapasiteettia pidemmillä kuormatiloilla. Lisäksi tavoitteena oli löytää ...
  • Decision-Making and the Internet of Things : Influences and Impacts on Business Decisions and Supply Chains 

   Bohne, Alexander (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Many researchers emphasize the increasing importance of the Internet of Things, the internet-based connection of devices, in relation to business decisions, but there still exists a lack of profound data about decision-making ...
  • Delirium ja sen ennaltaehkäisy 

   Kääriäinen, Karoliina; Kosonen, Jenna (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on delirium. Aihe on rajattu koskemaan vanhuksen seka- vuustilaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vanhuksen sekavuustilaa ja keinoja sen ennaltaehkäisyyn. Opinnäytetyö toteutettiin ...
  • Depictions of sexual minorities in video games. Case: Your Royal Gayness 

   Loikkanen, Salli (2019)
   The purpose of this thesis was to examine how sexual minorities are represented in video games and compare those depictions with the characters in Your Royal Gayness, a kingdom management game released by Lizard Hazard ...
  • Depth estimation of a single image 

   Shikov, Andrei (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The problem of depth estimation is an important component to understand the geometry of a scene and to navigate in space. More knowledge of the surroundings are bringing improvements in other areas, such as in recognition ...
  • Design and configuration of a company network : Case study AstraZeneca Russia 

   Miroshnichenko, Mariia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This work was aimed at preparing and testing the enterprise network for a factory which must support 500 users. The main idea of the work was to investigate design principles, understand in which way a good network should ...
  • Design of the data center 

   Prudnikov, Andrey (2020)
   The purpose of this thesis was to study and apply data center design methods, collecting information for the project, developing the design algorithm, making formulas and creating drawings. During the work, detailed analysis ...
  • Designing a civilisation mod that blends into Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm 

   Koskenkangas, Marjo (2019)
   Tämä opinnäytetyö dokumentoi sivilisaatio modin suunnittelun ja game design-dokumentin luomisen Sid Meier’s Civilization VI: Gatherin Stormiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka sunnitellaan pelin modi, ...
  • Designing a Game for Emergent Gameplay : Developing Gatedelvers 

   Paananen, Kalle-Eemeli (2020)
   Emergent gameplay can offer great benefits to a game’s design when used effectively. The objective of this thesis was to create a design tool for adding emergence to a game and then use that tool in order to design a game ...
  • DESIGNING A TABLETOP ROLE-PLAYING GAME 

   Virtanen, Miikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The creation of a tabletop role-playing game is a relatively understudied subject in the realm of game design. The objective of this thesis was to create an understanding for the reader of the process for creating a ...
  • Designing and Planning a Campus Wireless Local Area Network 

   Ji, Mengdi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   With the speedy social and economic development networks have been progressing rapidly. But the current local area network couldn’t meet users’ demands to certain extent especially on campus. The aim of the study was to ...
  • Designing Fantasy Creatures for a Visual Novel 

   Hentilä, Aino (2019)
   Fantasy creatures can be seen everywhere in modern media, video games, movies and literature. This thesis mainly focuses on video game fantasy creatures. Despite the popularity of fantasy creatures, the number of guides ...