• Fantasiataidebrändit : Yrityksen alustava brändikäsikirja 

   Ylönen, Petra (2019)
   Tämän opinnäyteyön lähtökohtana oli tutkimuskysymys: ”Minkälainen on fantasiataideyritys Dragetarr:n brändi?” Dragetarr on uusi taidebrändi, jolla ei ollut minkäänlaista brändimateriaalia olemassa, ennen tätä opinnäytety ...
  • FCC-yksikön operaattorikierrostoiminnan tarkastelu 

   Pynnönen, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Neste Oyj:n Porvoon jalostamon Tuotantolinja 2:n FCC-yksikön ja sen jatkoyksiköiden operaattorikierroksiin liittyviä toimintatapoja ja rakennetta. Työn teoriaosassa käsiteltiin ...
  • Feelmax- kevytjalkineiden vaikutus lasten tasapainoon 

   Punnonen, Suvi; Pirhonen, Reija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tasapainon kehittymistä kevytjalkineita käyttävillä lapsilla. Aiheesta ei ole tehty aiempia tutkimuksia lapsiin liittyen. Työn aihe valikoitui mielenkiinnosta lasten jalkaterapiaa kohtaan ...
  • Female game characters of the future 

   Sirparanta, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of the thesis was to study the characteristics and values that relatable female game characters possess. The thesis begins with the introduction of characters in general, female characters in the past and ...
  • Fermenttorin käyttöönotto 

   Pellinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö suoritettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitu 3 -tiloissa, joka on osa koulun tutkimusyksikköä. Aiheena oli laboratorio- ja koulutuskäyttöön suunnitellun bioreaktorin eli fermenttorin ja siihen ...
  • Fidelix-opetusympäristö 

   Strid, Petteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin, rakensin ja ohjelmoin Fidelix Oy:n automatiikalla varustetun opetusympäristön. Työ tehtiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampukselle, sähkölaboratorioon. Opetusympäristö ...
  • Financial Month-End Closing: European shared service centres 

   Lassila-Hyypiä, Katja (2019)
   In the current globalized business environment companies need to concentrate on their core functions. However, companies have also essential support functions, such as finance. The support functions need to be organized ...
  • Foaming and chemical foam control of lignin-phenol-formaldehyde (LPF) adhesives 

   Laukkanen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Phenol-formaldehyde resins are a commonly used raw material in plywood adhesives. Lignin is a bio-based polymer that can be used as a partial phenol replacement to create lignin-phenol-formaldehyde (LPF) resins. Foaming ...
  • Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (FOKUDEMO) 

   Havia, Elina; Käyhkö, Jari
   Xamk Tutkii 3 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (Fokudemo) -hankkeen tavoitteena oli biojalostamoprosessien parempi ymmärtäminen fotoniikka- ja kuvantavien menetelmien ...
  • Freestyle Libre -glukoosisensorin käyttökokemuksia 1. tyypin diabeetikoilla 

   Raussi, Jenna-Mari; Kiiskinen, Elisa; Pekkanen, Rosa (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kotkan alueen perusterveydenhuollossa käyvien tyypin 1 diabeetikoiden kokemuksia Freestyle Libren käytöstä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten glukoosisensorin käyttö on ...
  • FreeStyle Libre -sensorin potilasopas tyypin 1 diabeetikoille 

   Hirvonen, Maija; Suomalainen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kudosverensokeria mittaava flash-sensorointi on yksi merkittävimmistä kehityksistä diabeteksen hoitoon liittyen. Haminassa sen käyttö on vasta aluillaan. Flash-sensorointi auttaa tyypin 1 diabeteksen hoidon suunnittelussa. ...
  • FSC-koulutus John Deeren TimberSkills-oppimisalustalle 

   Parta, Pekka (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää John Deere Forestry Oy:n TimberSkills-oppimisympäristöä, metsäkoneenkuljettajille suunnatulla FSC-sertifikaattikoulutuksella (Forest Stewardship Council) sekä kehittää ja ...
  • FUNGUS: EPÄLINEAARISEN TARINANKERRONNAN TYÖKALU : Digiosaajaksi työelämään -hanke 

   Karjalainen, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Fungus-työkalun soveltuvuutta Työelämäpeliin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Digiosaajaksi työelämään -hankeen projektipäällikkö Mika Letonsaari. Opinnäytetyössä tutkittava Fungus on Unity-peli ...
  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi AVH-kuntoutujilla : Kirjallisuuskatsaus 

   Suomalainen, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa aiemmin tutkitusta tiedosta aivoverenkiertohäiriö (AVH) -kuntoutuksessa käytettäviä testistöjä ja mittareita kuntoutuksen tukena. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus fyysisen ...
  • Games and apps for health and wellbeing - Hankkeen toimintaa ja tuloksia 

   Härkönen, Anja; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 3 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Games and Apps for Health and Wellbeing -hanke toteutettiin 1.1.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli edistää pelialan yrittäjyyttä sekä kehittää uusia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sovelluksia ...
  • Gerastenian ennaltaehkäisy ja tunnistaminen : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Kuisma, Kalle-Axeli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää miten gerasteniaa voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa. Gerastenia on normaaliin ikääntymiseen kuulumaton, elimistön stressinsietokykyä heikentävä ...
  • Geronomiopiskelijoiden kehitysnäkemykset liikunnan toteutumisesta vanhustyön eri toimintaympäristöissä 

   Nurmi, Nora; Inkilä, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun gerono-miopiskelijoiden havaintoja siitä, mitkä tekijät vaikuttivat liikunnan työmenetelmien käyttöön vanhustyön toimintaympäristöissä ja minkälaisia ...
  • Gisgro-tietojärjestelmäprojektin lisäarvo HaminaKotkan satamassa 

   Kuitunen, Ville (2019)
   Digitalisaatio on voimistuva trendi satamissa. Konkretiaa on kuitenkin nähty toistaiseksi vähän konservatiivisessa satamaympäristössä. HaminaKotka Satama Oy investoi satama-alueen 3D-mallinnukseen ja kehittää yhdessä VRT ...
  • GNS3 for network emulation 

   Fomin, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This study was performed to determine possible usage cases of virtual networks. Modern network professionals are in need of evaluating and testing of different networking condi-tions. While it is possible to implement all ...
  • Graafisten opasteiden suunnittelu uimahalleihin ja urheilukentille 

   Posti, Matias (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yhteistyötaholle, Kotkan kaupungin Puistotoimen tekniselle osastolle, uimahalleihin ja urheilukentille selkeitä ja ymmärrettäviä graafisia opasteita kirjoitettujen ohjetekstien ...