Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Fantasiataidebrändit : Yrityksen alustava brändikäsikirja 

   Ylönen, Petra (2019)
   Tämän opinnäyteyön lähtökohtana oli tutkimuskysymys: ”Minkälainen on fantasiataideyritys Dragetarr:n brändi?” Dragetarr on uusi taidebrändi, jolla ei ollut minkäänlaista brändimateriaalia olemassa, ennen tätä opinnäytety ...
  • Farm and biogas plant: cooperation experience in Finland 

   Ranta-Korhonen, Tuija; Uzhinova, Irina; Erk, Andrey (Saint-Petersburg State Geological Unitary Enterprise "Specialized firm Mineral", 2020)
  • FCC-yksikön operaattorikierrostoiminnan tarkastelu 

   Pynnönen, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Neste Oyj:n Porvoon jalostamon Tuotantolinja 2:n FCC-yksikön ja sen jatkoyksiköiden operaattorikierroksiin liittyviä toimintatapoja ja rakennetta. Työn teoriaosassa käsiteltiin ...
  • fDOM-anturin kalibrointimenetelmät : Selvitys fDOM-anturin kalibroinnista ja kalibrointiliuoksien säilyvyydestä 

   Perkinen, Juuso (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kalibrointistandardina käytettävän kiniinisulfaatti- rikkihappoliuoksen ja vaihtoehtoisen kalibrointimenetelmän, Pepsi-laimennoksen käyttöä liuenneen orgaanisen materian fluoresenssia (fDOM) ...
  • Feelmax- kevytjalkineiden vaikutus lasten tasapainoon 

   Punnonen, Suvi; Pirhonen, Reija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tasapainon kehittymistä kevytjalkineita käyttävillä lapsilla. Aiheesta ei ole tehty aiempia tutkimuksia lapsiin liittyen. Työn aihe valikoitui mielenkiinnosta lasten jalkaterapiaa kohtaan ...
  • Female game characters of the future 

   Sirparanta, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of the thesis was to study the characteristics and values that relatable female game characters possess. The thesis begins with the introduction of characters in general, female characters in the past and ...
  • Fermenttorin käyttöönotto 

   Pellinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö suoritettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitu 3 -tiloissa, joka on osa koulun tutkimusyksikköä. Aiheena oli laboratorio- ja koulutuskäyttöön suunnitellun bioreaktorin eli fermenttorin ja siihen ...
  • Fidelix-opetusympäristö 

   Strid, Petteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin, rakensin ja ohjelmoin Fidelix Oy:n automatiikalla varustetun opetusympäristön. Työ tehtiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampukselle, sähkölaboratorioon. Opetusympäristö ...
  • Financial Month-End Closing: European shared service centres 

   Lassila-Hyypiä, Katja (2019)
   In the current globalized business environment companies need to concentrate on their core functions. However, companies have also essential support functions, such as finance. The support functions need to be organized ...
  • FINGER-toimintamallin jalkauttaminen ReissuEllu-hankkeessa 

   Noponen, Heli (2020)
   Väestön ikääntymisen myötä myös muistisairauksien esiintyminen lisääntyy. Etelä-Savossa tämä negatiivinen kehitys korostuu, sillä maakunnan väestö on lähtökohtaisesti muuta maata iäkkäämpää ja toimintakyvyltään heikompaa. ...
  • Finnladyn työilmakompressorin päivitys 

   Nikula, Mia (2020)
   Aluksella m/s Finnlady työilmaverkon mäntäkompressorit ollaan päivittämässä ruuvikompressoriin. Tällä hetkellä aluksen työilmalinja on erotettu kahteen osaan väliventtiilillä. Aluksen perässä sekä keulassa on mäntäkompressorit. ...
  • Foaming and chemical foam control of lignin-phenol-formaldehyde (LPF) adhesives 

   Laukkanen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Phenol-formaldehyde resins are a commonly used raw material in plywood adhesives. Lignin is a bio-based polymer that can be used as a partial phenol replacement to create lignin-phenol-formaldehyde (LPF) resins. Foaming ...
  • Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (FOKUDEMO) 

   Havia, Elina; Käyhkö, Jari
   Xamk Tutkii 3 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (Fokudemo) -hankkeen tavoitteena oli biojalostamoprosessien parempi ymmärtäminen fotoniikka- ja kuvantavien menetelmien ...
  • Freestyle Libre -glukoosisensorin käyttökokemuksia 1. tyypin diabeetikoilla 

   Raussi, Jenna-Mari; Kiiskinen, Elisa; Pekkanen, Rosa (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kotkan alueen perusterveydenhuollossa käyvien tyypin 1 diabeetikoiden kokemuksia Freestyle Libren käytöstä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten glukoosisensorin käyttö on ...
  • FreeStyle Libre -sensorin potilasopas tyypin 1 diabeetikoille 

   Hirvonen, Maija; Suomalainen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kudosverensokeria mittaava flash-sensorointi on yksi merkittävimmistä kehityksistä diabeteksen hoitoon liittyen. Haminassa sen käyttö on vasta aluillaan. Flash-sensorointi auttaa tyypin 1 diabeteksen hoidon suunnittelussa. ...
  • FSC-koulutus John Deeren TimberSkills-oppimisalustalle 

   Parta, Pekka (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää John Deere Forestry Oy:n TimberSkills-oppimisympäristöä, metsäkoneenkuljettajille suunnatulla FSC-sertifikaattikoulutuksella (Forest Stewardship Council) sekä kehittää ja ...
  • FUNGUS: EPÄLINEAARISEN TARINANKERRONNAN TYÖKALU : Digiosaajaksi työelämään -hanke 

   Karjalainen, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Fungus-työkalun soveltuvuutta Työelämäpeliin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Digiosaajaksi työelämään -hankeen projektipäällikkö Mika Letonsaari. Opinnäytetyössä tutkittava Fungus on Unity-peli ...
  • FYSIOTERAPIA OSANA TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN NUOREN KOKONAISHOITOA 

   Valtonen, Joonas (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka fysioterapeutti voi tukea tyypin 1 diabetesta sairastavaa nuorta ylläpitämään hoitotasapainoa ja mitkä tekijät vaikuttavat hoitotasapainon ylläpitoon. Opinnäytetyön ...
  • Fysioterapian vaikutus epäspesifiin alaselkäkipuun synnyttäneillä naisilla 

   Silvennoinen, Sara; Mellenius, Camilla (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää fysioterapian vaikutuksia synnyttäneiden naisten kokemiin epäspesifeihin alaselkäkipuihin. Raskausaika ja synnytys tuo mukanaan naisen kehoon monia muutoksia. Muutoksia tapahtuu ...
  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi AVH-kuntoutujilla : Kirjallisuuskatsaus 

   Suomalainen, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa aiemmin tutkitusta tiedosta aivoverenkiertohäiriö (AVH) -kuntoutuksessa käytettäviä testistöjä ja mittareita kuntoutuksen tukena. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus fyysisen ...