• Games and apps for health and wellbeing - Hankkeen toimintaa ja tuloksia 

   Härkönen, Anja; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 3 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Games and Apps for Health and Wellbeing -hanke toteutettiin 1.1.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli edistää pelialan yrittäjyyttä sekä kehittää uusia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sovelluksia ...
  • Gerastenian ennaltaehkäisy ja tunnistaminen : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Kuisma, Kalle-Axeli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää miten gerasteniaa voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa. Gerastenia on normaaliin ikääntymiseen kuulumaton, elimistön stressinsietokykyä heikentävä ...
  • Geronomiopiskelijoiden kehitysnäkemykset liikunnan toteutumisesta vanhustyön eri toimintaympäristöissä 

   Nurmi, Nora; Inkilä, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun gerono-miopiskelijoiden havaintoja siitä, mitkä tekijät vaikuttivat liikunnan työmenetelmien käyttöön vanhustyön toimintaympäristöissä ja minkälaisia ...
  • Gisgro-tietojärjestelmäprojektin lisäarvo HaminaKotkan satamassa 

   Kuitunen, Ville (2019)
   Digitalisaatio on voimistuva trendi satamissa. Konkretiaa on kuitenkin nähty toistaiseksi vähän konservatiivisessa satamaympäristössä. HaminaKotka Satama Oy investoi satama-alueen 3D-mallinnukseen ja kehittää yhdessä VRT ...
  • GNS3 for network emulation 

   Fomin, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This study was performed to determine possible usage cases of virtual networks. Modern network professionals are in need of evaluating and testing of different networking condi-tions. While it is possible to implement all ...
  • Graafisten opasteiden suunnittelu uimahalleihin ja urheilukentille 

   Posti, Matias (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yhteistyötaholle, Kotkan kaupungin Puistotoimen tekniselle osastolle, uimahalleihin ja urheilukentille selkeitä ja ymmärrettäviä graafisia opasteita kirjoitettujen ohjetekstien ...
  • GREEN KEY AS A CUSTOMER MOTIVATIONAL FACTOR FOR CHOOSING A HOTEL 

   Yurova, Tatiana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis is connected to customers` motivation in choosing a hotel: influence of Green Key. The main goal of the thesis was to determine the influence of the Green Key of hotel customers` motivation. The objective of ...
  • GREEN KEY AS A MOTIVATING FACTOR FOR STAFF LOYALTY AND SATISFACTION 

   Mozgov, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis is connected to staff motivation: which kind of motivation tools motivate employees, and does the Green Key motivate employees to work in the organization which is holding this eco label. The main goal of the ...
  • Haastava käyttäytyminen ja vuorovaikutus kehitysvammaisen kanssa – Opas kehitysvammaisen kohtaamiseen 

   Jaatinen, Anna; Mononen, Marjaana (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimivan Mäntykodin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Mäntykodille opas kehitysvammaisen kohtaamiseen. Tavoitteena oli lisätä ...
  • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

   Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
  • Hackstructor : Studying Platform for Cybersecurity 

   Paavolainen, William (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The primary objective of this thesis was to create a virtual cybersecurity-oriented self-study platform for students. The platform had to be clear, easy to navigate, and future development had to also be taken into ...
  • Haglundin kantapään esiintyvyys ja ennaltaehkäisy : Kysely Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian hiihtäjille 

   Heiskanen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tutkimus Haglundin kantapään esiintyvyydestä ja sen muodostumisen syistä. Haglundin kantapäällä tarkoitetaan akillesjänteen kiinnityskohdasta hieman ulospäin kasvavaa luukasvua ...
  • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

   Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...
  • Hakkuukoneen ja tukkimittarin tilavuuserot kuusen sorvitukissa 

   Pylkkänen, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hakkuukonemittaus on yleisin käytettävissä oleva puutavaran mittausmenetelmä Suomessa. Mitattavat puumäärät ovat suuria, mistä syystä mittatarkkuuden merkitys kasvaa. Opinnäytetyön aiheena olivat hakkuukonemittauksen ja ...
  • Halton Design Studion Kehittäminen : Referenssikirjasto 

   Lahtinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Halton myy ja toimittaa sisäilmastoratkaisuja ympäri maailmaa. Yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta noin 60–70 % koostuu projekteista, jotka ovat jollain tapaa räätälöity tietynlaiseen asiakastarpeeseen. Näihin ...
  • Haluan päättää itse : Päämieskoulutuksen toteutus ja arviointi 

   Vihavainen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Savon vammaisasuntosäätiön Tuetusti päätöksentekoon-projektissa syntyneen päämieskoulutusmateriaalin mukainen päämieskoulutus. Opinnäytetyön ...
  • Haminan nuorisopalvelut nuoren näkökulmasta 

   Amperla, Jenny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Haminan kunnallisen nuorisotyön merkitystä alueen nuorille sekä nuorisotyön tunnettavuutta ja käyttöä nuorten keskuudessa. Tutkimuskysymykset ovat mikä on nuorisopalveluiden tunnettuus ...
  • Hankematkojen opas Xamkin työntekijöille suunnitteluun ja toteutukseen 

   Korpela, Katariina (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) hanketoimijoille opas, jossa annetaan ohjeet hankematkojen suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen sekä toimeksiantajan ...
  • Hankintaosaaminen työnantajan näkökulmasta 

   Kivinen, Noora (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hankinnassa tarvittavat ominaisuudet ja taidot työnantajan näkökulmasta. Tarkoitus on kartoittaa mitä hankintaosaaminen tänä päivänä on. Tutkimuskysymyksinä oli, millaisia ominaisuuksia ...
  • Hankintastrategian luominen : Yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille 

   Kaaro, Samu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille. Opinnäytetyö toteutettiin itsenäisenä tutkimuksena ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön tavoitteena ollut ...