Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Haastava käyttäytyminen ja vuorovaikutus kehitysvammaisen kanssa – Opas kehitysvammaisen kohtaamiseen 

   Jaatinen, Anna; Mononen, Marjaana (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimivan Mäntykodin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Mäntykodille opas kehitysvammaisen kohtaamiseen. Tavoitteena oli lisätä ...
  • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

   Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
  • Haavanhoidon keskittämisen malli: Moniammatillisen haavavastaanoton kehittäminen Essotessa. 

   Pesonen, Marjut; Laatikainen, Kirsi (2020)
   Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) strategian mukaisesti väestölle tarjottavien palvelujen tulee olla laadukkaita ja vaikuttavia. Essoten alueella ei kuitenkaan ole olemassa yhtenäistä ...
  • Hackstructor : Studying Platform for Cybersecurity 

   Paavolainen, William (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The primary objective of this thesis was to create a virtual cybersecurity-oriented self-study platform for students. The platform had to be clear, easy to navigate, and future development had to also be taken into ...
  • Haglundin kantapään esiintyvyys ja ennaltaehkäisy : Kysely Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian hiihtäjille 

   Heiskanen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tutkimus Haglundin kantapään esiintyvyydestä ja sen muodostumisen syistä. Haglundin kantapäällä tarkoitetaan akillesjänteen kiinnityskohdasta hieman ulospäin kasvavaa luukasvua ...
  • Hahmosuunnittelu osana lastenkirjan kuvittamista 

   Reko, Tiina (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hahmosuunnittelua osana lastenkirjan kuvittamista. Työssä tutkitaan ensisijaisesti, miten mielenkiintoisia hahmoja suunnitellaan. Alakysymyksenä on, miten hahmot vaikuttavat tarinankerrontaan. Työ ...
  • Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta 

   Toikka, Tanja; Manninen, Meri-Tuulia (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli ryhtyä selvittämään, millaista ainetunnistuspalvelua huumausaineiden käyttäjät Suomessa hyödyntäisivät. Ainetunnistusta on pyritty tuomaan osaksi Suomen haittojen vähentämiseen pyrkivää ...
  • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

   Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...
  • Hakkuukoneen ja tukkimittarin tilavuuserot kuusen sorvitukissa 

   Pylkkänen, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hakkuukonemittaus on yleisin käytettävissä oleva puutavaran mittausmenetelmä Suomessa. Mitattavat puumäärät ovat suuria, mistä syystä mittatarkkuuden merkitys kasvaa. Opinnäytetyön aiheena olivat hakkuukonemittauksen ja ...
  • Hakukoneoptimointi uudelle verkkosivulle 

   Lempiäinen, Juho (2020)
   Opinnäytetyön aihe on hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) uudelle verkkosivulle. Verkkosivu mukautetaan vastaamaan Googlen hakukoneen vaatimuksia hakukoneystävällisestä verkkosivusta. Työssä toteutetaan ...
  • Haltijametsä: Haltijahahmojen suunnittelu ja toteutus Arboretum Mustilaan 

   Hietala, Emmi (2019)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin haltijahahmoista koostuva kokonaisuus Arboretum Mustilaan. Arboretum Mustila on Kouvolan Elimäellä sijaitseva, yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä arboretumeista eli ...
  • Halton Design Studion Kehittäminen : Referenssikirjasto 

   Lahtinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Halton myy ja toimittaa sisäilmastoratkaisuja ympäri maailmaa. Yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta noin 60–70 % koostuu projekteista, jotka ovat jollain tapaa räätälöity tietynlaiseen asiakastarpeeseen. Näihin ...
  • Haluan päättää itse : Päämieskoulutuksen toteutus ja arviointi 

   Vihavainen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Savon vammaisasuntosäätiön Tuetusti päätöksentekoon-projektissa syntyneen päämieskoulutusmateriaalin mukainen päämieskoulutus. Opinnäytetyön ...
  • Haminan kaupungin johdon raportoinnin nykytilanteen kartoitus ja kehittäminen 

   Karnaattu, Elina (2020)
   Opinnäytetyön tutkimustehtävä on Haminan kaupungin johdon raportoinnin nykytilan kartoitus ja kehittäminen. Työn tavoitteena on täsmentää johdon raportoinnissa esiintyviä puutteita ja epäkohtia. Tämän lisäksi tarkoituksena ...
  • Haminan nuorisopalvelut nuoren näkökulmasta 

   Amperla, Jenny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Haminan kunnallisen nuorisotyön merkitystä alueen nuorille sekä nuorisotyön tunnettavuutta ja käyttöä nuorten keskuudessa. Tutkimuskysymykset ovat mikä on nuorisopalveluiden tunnettuus ...
  • Haminan Pursiseuran paviljonki: Sisätilojen materiaaliselvitys ja restaurointisuunnitelma 

   Laulainen, Minna (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on Haminan Pursiseuran paviljongin sisätilojen materiaaliselvitys ja restaurointisuunnitelma. Materiaaliselvityksessä keskityttiin rakennuksen sisätilojen maaleihin ja väreihin. Restaurointisuunnitelmassa ...
  • Hankematkojen opas Xamkin työntekijöille suunnitteluun ja toteutukseen 

   Korpela, Katariina (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) hanketoimijoille opas, jossa annetaan ohjeet hankematkojen suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen sekä toimeksiantajan ...
  • Hankinnan perehdytysopas : TOOLS Finland Oy 

   Lähdesmäki, Janika (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda hankinnan perehdytysopas toimeksiantajalle TOOLS Finland Oy. Tavoitteena on ollut luoda toimeksiantajan tarpeisiin sopiva, mahdollisimman kattava perehdytysopas, jota voidaan ...
  • Hankintaosaaminen työnantajan näkökulmasta 

   Kivinen, Noora (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hankinnassa tarvittavat ominaisuudet ja taidot työnantajan näkökulmasta. Tarkoitus on kartoittaa mitä hankintaosaaminen tänä päivänä on. Tutkimuskysymyksinä oli, millaisia ominaisuuksia ...
  • Hankintastrategian luominen : Yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille 

   Kaaro, Samu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille. Opinnäytetyö toteutettiin itsenäisenä tutkimuksena ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön tavoitteena ollut ...