• Haastava käyttäytyminen ja vuorovaikutus kehitysvammaisen kanssa – Opas kehitysvammaisen kohtaamiseen 

   Jaatinen, Anna; Mononen, Marjaana (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimivan Mäntykodin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Mäntykodille opas kehitysvammaisen kohtaamiseen. Tavoitteena oli lisätä ...
  • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

   Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
  • Hackstructor : Studying Platform for Cybersecurity 

   Paavolainen, William (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The primary objective of this thesis was to create a virtual cybersecurity-oriented self-study platform for students. The platform had to be clear, easy to navigate, and future development had to also be taken into ...
  • Haglundin kantapään esiintyvyys ja ennaltaehkäisy : Kysely Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian hiihtäjille 

   Heiskanen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tutkimus Haglundin kantapään esiintyvyydestä ja sen muodostumisen syistä. Haglundin kantapäällä tarkoitetaan akillesjänteen kiinnityskohdasta hieman ulospäin kasvavaa luukasvua ...
  • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

   Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...
  • Hakkuukoneen ja tukkimittarin tilavuuserot kuusen sorvitukissa 

   Pylkkänen, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hakkuukonemittaus on yleisin käytettävissä oleva puutavaran mittausmenetelmä Suomessa. Mitattavat puumäärät ovat suuria, mistä syystä mittatarkkuuden merkitys kasvaa. Opinnäytetyön aiheena olivat hakkuukonemittauksen ja ...
  • Halton Design Studion Kehittäminen : Referenssikirjasto 

   Lahtinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Halton myy ja toimittaa sisäilmastoratkaisuja ympäri maailmaa. Yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta noin 60–70 % koostuu projekteista, jotka ovat jollain tapaa räätälöity tietynlaiseen asiakastarpeeseen. Näihin ...
  • Haluan päättää itse : Päämieskoulutuksen toteutus ja arviointi 

   Vihavainen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Savon vammaisasuntosäätiön Tuetusti päätöksentekoon-projektissa syntyneen päämieskoulutusmateriaalin mukainen päämieskoulutus. Opinnäytetyön ...
  • Haminan nuorisopalvelut nuoren näkökulmasta 

   Amperla, Jenny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Haminan kunnallisen nuorisotyön merkitystä alueen nuorille sekä nuorisotyön tunnettavuutta ja käyttöä nuorten keskuudessa. Tutkimuskysymykset ovat mikä on nuorisopalveluiden tunnettuus ...
  • Hankematkojen opas Xamkin työntekijöille suunnitteluun ja toteutukseen 

   Korpela, Katariina (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) hanketoimijoille opas, jossa annetaan ohjeet hankematkojen suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen sekä toimeksiantajan ...
  • Hankintaosaaminen työnantajan näkökulmasta 

   Kivinen, Noora (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hankinnassa tarvittavat ominaisuudet ja taidot työnantajan näkökulmasta. Tarkoitus on kartoittaa mitä hankintaosaaminen tänä päivänä on. Tutkimuskysymyksinä oli, millaisia ominaisuuksia ...
  • Hankintastrategian luominen : Yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille 

   Kaaro, Samu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille. Opinnäytetyö toteutettiin itsenäisenä tutkimuksena ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön tavoitteena ollut ...
  • Hankkeen evaluointi : LUOTUO - luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistamishanke 

   Nukala, Bogdan (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoitus oli tutkia LUOTUO-hankkeen hyödyllisyyttä siihen osallistuneiden yritysten kannalta ja sen perusteella rakentaa arviointia, joka ottaisi kantaa hankkeen ajankohtaisuuteen ja hyödyllisyyteen. Opinnäytetyön ...
  • Happihoidon menetelmät ja välineet sairaalassa 

   Lindberg, Matias; Riisiö, Tuomas (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle teoriatietoon pohjautuva opetusvideo happihoidon menetelmistä ja välineistä. Happihoitoon tarkoitettuja välineitä on monia, ja tässä työssä ovat ...
  • HARDENING INDUSTRIAL NETWORK USING ISOLATED SEGMENTS 

   Sundholm, Kaj (2019)
   Tavoitteena oli parantaa yrityksen ICS verkon tietoturvaa eristämällä sitä osiin ja liittää osa erillisiä ICS verkkoja LAN:iin. Näihin verkkoihin tarvittiin tietoturvallinen tiedonsiirto LAN verkkoon. Lisäksi verkkojen ...
  • Harjun Oppimiskeskuksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden kehittäminen 

   Kilpeläinen, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Harjun Oppimiskeskukselle. Harjun on merkittävä ja monialainen koulutuskeskus. Sen ympäristö ja rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Tutkimustyön tiedon hankinta tapahtui tutkimuskohteesta ...
  • Haukivuoren alueen markkinointiviestintäsuunnitelma 

   Suontakanen, Niina; Aalto, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa Haukivuoren aluetta kehittämään markkinointiviestintäänsä ja parantamaan alueesta saatavaa mielikuvaa luomalla markkinointiviestintäsuunnitelma. Tutkimusongelmana oli selvittää miten ...
  • Helikopterin leijuntatankkaus alukselta 

   Nurminen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin leijuntatankkausta ja sen toimintaperiaatteita. Tutkimus on tehty rajavartiolaitoksen toimeksiannosta ja tutkimuksessa on käytetty ulkovartiolaiva Turvaa tutkimuksen konkreettisena esimerkkinä. ...
  • HENKILÖBRÄNDÄYS : Brändi-suunnitelman toteutus kevytyrittäjälle 

   Vornanen, Tuomo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on brändätä sistusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun moniosaaja Aino Blizniouk. Blizniouk on vuonna 2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta valmistunut nuori kevytyrittäjä, joka kaipaa ...
  • Henkilökohtainen apu ja kehitysvammapoliklinikkatoiminta Mikkelin seudun vammaispalveluissa : Seudullinen vammaispalvelujen kehittäminen 

   Lifländer, Iina; Keränen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme raportissa kuvataan Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluiden kehittämistyötä, johon olemme osallistuneet. Olemme kuuluneet vammaispalvelutyöryhmään, ja tehtä-vänämme on ollut kerätä ...