Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1075-1094 / 2636

  • Laadukas mobiilivideotuotanto : mobiilivideokuvaus-oppaan kehittäminen 

   Kuisma, Hanna (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, sopiiko ketterä kehitysmenetelmä mobiilivideokuvauksesta kertovan oppaan kehittämiseen ja tutkia miten mobiilituotantona tuotetaan laadukas video ja mitä tekijöitä tähän tarvitaan. ...
  • Laadukas saattohoito- minkälaista osaamista ja koulutusta hoitajat tarvitsevat? 

   Auvinen, Jasmina; Nöjd, Heidi (2020)
   Palliatiivisen hoidon tarve on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään. Niin hoivayksiköissä kuin erikoissairaanhoidossa tarvitaan palliatiivisen hoidon osaamisen hallitsemista. Tällä hetkellä kaikkialla ei ole vielä ...
  • Laadullinen tapaustutkimus opetusresurssien nopean ja voimakkaan vähenemisen vaikutuksista korkeakouluopetukseen 

   Altarriba, Elias; Pelkonen, Minna; Bergman, Jukka-Pekka
   Xamk Tutkii 8 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä tapaustutkimuksessa perehdytään opetusresurssien nopean ja voimakkaan vähenemisen vaikutuksiin korkeakouluopetuksen laatuun. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta vähennettiin merkittävästi vuosina 2015-2016, ...
  • Laatikkojärjestelmän kehittäminen Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolle 

   Laitinen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää automaattisen leipomolaatikoiden kuljetinjärjestelmän häiriöiden syyt ja kestoajat Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolla. Häiriöiden seu-rauksena laatikkovirta tuotantopisteille katkeaa ...
  • Laatu edellä : Sähkönjakelun projektiluonteinen urakointi 

   Kautonen, Konsta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö oli kehittämistyö, jonka aikana hallittiin sähkönjakeluun liittyvä kaapelointiprojekti. Työssä pyrittiin määrittämään sähköverkon hyvän laadun jatkumisen kannalta olennainen vaikutuskohta, jota tilaaja ...
  • Laatua määriin : Järvenpään kaupungin alueellisen nuorisotyön laadun kehittäminen 

   Hoviaro, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kehittämistehtävänä oli kehittää Järvenpään kaupungin nuorisopalveluiden alueellisen perusnuorisotyön laadun arviointia. Järvenpään kaupungin nuorisotyön organisaatio oli kokenut muutoksia vuoden 2017 alusta. Toiminnan ...
  • Laatua oppimiseen digiympäristössä 

   Pilli-Sihvola, Mirva; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 108 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Digitaalisuus ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen on linjattu tärkeiksi asioiksi niin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2020-2030 kuin Xamkin pedagogisessa kehittämisohjelmassa vuosille ...
  • LAATUSUOSITUS IKÄÄNTYNEIDEN ARJESSA : Karhula- kodin palveluseteliasiakkaiden kokemus hyvästä elämästä 

   Suikkanen, Meiju; Ahlqvist, Marika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karhula-kodissa asuvien ikääntyneiden kokemuksia hyvästä elämästä sekä peilata kokemuksia laatusuositukseen hyvän ikääntymi-sen turvaamisesta ja palvelujen parantamisesta ...
  • Laboratoriotarvikevaraston toiminnan kehittäminen ja tehostaminen 

   Kaartinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa Neste Oyj:n Tutkimus ja Kehitys-yksikön Teknologiakeskuksen varastotoimintoja. Tutkimuksessa selvitettiin keinoja tehostaa varaston toimintaa samalla tehostaen asiakkaiden ...
  • LaggingMeter : The Importance of QoS in Network Gaming 

   Hagqvist, Jan (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää LaggingMeter eli järjestelmä, jolla verkko-pelaajien verkkoyhteyteen voidaan kehittää yksilöllisiä häiriöitä ja kerätä pelaajilta palaute heidän kokemistaan häiriöistä jokaiselle ...
  • Lahden kaupungin valokadun valaistuksen uusiminen 

   Lehtovirta, Ulla-Maija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kokonaisuudessaan projekti käsitti Lahden valokadun (Aleksanterinkatu) valaistuksen täydellisen uusimisen. Opinnäytetyönaiheeksi muotoutuivat suunnitelmat valojen uusista kehikoista, koska vanhat kuviot säilytetään. ...
  • Laiskakatti ja Faaraokissa sekä muita satuja: Satupuu-projektin raportti 

   Eloranta, Eeva; Matikainen, Noora (2007)
   Opinnäytetyömme on toiminnallinen projektityö, joka perustuu Ristiinassa kevättalvella 2006 tehtyyn Satupuu-projektiin. Projektiin osallistuivat Ristiinan kirjasto ja Hangastenmaan, Kirkonkylän, Kuomion, Pellosniemen sekä ...
  • "Laiva on lastattu lähiruoalla" : Lähiruokamenujen kehittäminen 

   Kolehmainen, Ulla (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö oli tilaustyö lähiruokamenujen kehittämisestä Laivayhtiö Otukka Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää lähiruokapainotteiset Savonlinnan seudun ruokaperinteitä kunnioittavat pikaruoka- ja noutopöytä menut ...
  • Laivakoneistojen voitelu 

   Kauhanen, Miled (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan laivakoneistojen eri voiteluprosessien toiminta-periaatteet ja niihin vaikuttavat tekijät. Työn tavoite on muodostaa manuaalin tapainen tiivistelmä, jonka avulla vasta-aloittanut insinööriopiskelija ...
  • Laivan kokonaishyötysuhteen parantaminen 

   Pohtila, Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja laivan hyötysuhteen parantamiseen eri val-mistajien tuotteitta tutkimalla ja huomioiden nykyiset ja tulevat päästömääräykset. Hyö-tysuhde tulee siitä, kun tietty määrä energiaa ...
  • Laivapotkurit ja hydrodynamiikka 

   Meriläinen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida yleisimpien potkurityyppien ominaisuuksia ja niiden valintoihin vaikuttavia tekijöitä, joita eri typpisissä aluksissa käytetään. Mukana työssä on osa potkurin kehityshistoriaa ...
  • Laivapäiväkirjan käyttö vuoden 2017 merilain muutoksen jälkeen 

   Lindholm, Karri (2019)
   Merilain muutos vuonna 2017 avasi uusia mahdollisuuksia suomalaisille laivoille laivapäiväkirjan lakisääteistä täyttämistä koskien. Lakimuutoksen jälkeen Liikenteen turvallisuusvirasto lopetti aiemmin ainoan laillisen ...
  • Laivojen höyrykattiloiden huolto- ja korjaustyöt 

   Butorin, Alexey (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laivojen höyrykattiloiden toimintaperiaatteet selvittää kattiloiden tyypit ja kirjoittaa tiivis opastus, joka käsittelee yleiset pakolliset huollot, viat ja mahdolliset korjausmenetelmät. ...
  • Lambda Calculus and functional programming : Using Haskell 

   Prokopev, Vadim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis explores the world of Lambda Calculus, functional programming, which is based on Lambda Calculus, and Haskell as an example of a functional programming language. Lambda Calculus is a formal system for denoting ...