Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1886-1905 / 2728

  • QUALITY CONTROL IN GPCR PROTEIN FAMILY LABELING AS A DATA MINING PROBLEM : Knowledge engineering for bioinformatics 

   Kolobaeva, Aleksandra (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Biology and medicine are becoming strongly data-dependent sciences where advances are, more than ever, based on data acquired by sophisticated machinery and methods. One area in which this is especially true is bioinformatics. ...
  • Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja deradikalisoituminen 

   Damstén, Iris (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Viime vuosina äärioikeistolainen aktiivisuus on lisääntynyt ja saanut lisää kannatusta. Myös viharikosten ja vihapuheen määrä on kasvanut. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, kuinka radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ...
  • Radiomuseon kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Tuominen, Tommi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio vuonna 1906 valmistuneeseen Kouvolan radiomuseoon, jonka pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotukset korjaustarpeille. Työn tarkoituksena oli selvittää tilaajalle Kouvolan radiomuseon ...
  • Radonmittaussuunnitelma Vantaan kaupungin julkisiin tiloihin 

   Ojanperä, Aleksi (2019)
   Suomen säteilylaki muuttui joulukuussa 2018. Lakimuutos velvoittaa työnantajia entistä tar-kempaan radonpitoisuuksien valvontaan työpaikoilla. Opinnäytteessä kartoitettiin kaikki Vantaan kaupungin kiinteistöt, joihin ...
  • RAHASTOT SIJOITUSVAIHTOEHTONA : Asiakastyytyväisyys Pankki X:n tarjoamiin rahastoihin 

   Kivioja, Maija-Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sijoitusrahastoja ja niiden ominaisuuksia kuten, riskiä ja tuottoa. Tutkimuksen kohteena on Pankki X:n rahastoasiakkaiden asiakastyytyväisyys. Tutkimuksella selvitetään asiakkaiden ...
  • Rahdin seurannan mahdollisuudet Refrak Oy:ssä 

   Pylkkänen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin rahdin seurantavaihtoehtoihin ja kokeilla seurantaa Refrak Oy:n työmaakuljetuksessa. Teoriaosuudessa käsitellään satelliittipaikannusjärjestelmiä historiasta nykypäivään ...
  • Rahtikirjattoman toiminnan kehittäminen kuljetusyrityksessä 

   Johansson, Antti (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää rahtikirjattoman toimintaprosessin käyttöönottoa ja sen vaikutuksia aikaisempaan toimintatapaan verrattuna. Tutkimuksen aikana havainnollistetaan rahtikirjattoman toiminnan ...
  • Rajatarkastusohje Kotkan tullitoimipaikalle 

   Pekkola, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä rajatarkastusohje Kotkan tullitoimipaikalle. Opinnäytetyössä pyrittiin riittävän laajasti tutkimaan aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja löytämään hyödyllisiä linkkejä tutkimuksen ...
  • RAJATONTA LIIKETTÄ! Soveltavan liikunnan yhteistyöverkoston kehittäminen Kouvolassa liikuntatapahtuman avulla 

   Tolvanen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on kvalitatiivinen kehittämistyö, joka tutki soveltavan liikunnan yhteistyöverkoston syntymistä, kehittymistä ja toimintaa toiminnallisen tapahtuman kautta. Kehittämistyön tarve nousi erityistä tukea tarvitsevien ...
  • Rajojen ylityksiä 

   Karttunen, Miia; Muotio, Leena; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 1 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rajojen ylityksiä -kokoelma välittää kuvaa siitä, mitä ja millaisia rajojen ylityksiä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tehty, kun kahdesta korkeakoulusta – Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja Mikkelin ...
  • ”Rakastan kyllä tätä toimintaa, mutta välillä ketuttaa.” : Opiskelijaedustajien kokemuksia henkisestä jaksamisesta 

   Peni, Riikka; Rissanen, Anni (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijakuntien hallituksien opiskelijaedustajien omia kokemuksia edustajuuden vaikutuksesta henkiseen jaksamiseen ja mitata opiskelu-uupumisriskiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Rakennus- ja kunnossapitourakoitsijan työturvallisuuden kehittäminen Kymin tehtaalla 

   Kuronen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin UPM Kymin paperi- ja sellutehtaiden rakennus- ja kunnossapitourakoitsijan työturvallisuuden nykytilannetta, jonka pohjalta oli tarkoitus löytää mahdollisia ongelmakohteita tai kehitysideoita. UPM:llä ...
  • Rakennusalan osaamisen kehittäminen yritys-oppilaitosyhteistyön ja digitalisaation avulla : Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille -hanke 1.2.2016–31.12.2017 

   Sinkko, Arja; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Rakennusalan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehittämiseksi käynnistettiin helmikuussa 2016 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena oli vastata vuonna 2020 voimaan astuvan ...
  • Rakennusautomaatiojärjestelmän saneerauksen suunnittelu- ja toteutusohje 

   Venäläinen, Juuso (2020)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus liikekiinteistöön. Työn toimeksiantajana oli Fidelix Oy, jonka toimialana ovat rakennusautomaatio- ja turvajärjestelmät. Saneerauksen ...
  • Rakennusautomaatiovalvontaprosessin kehittäminen 

   Itkonen, Teemu (2019)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin rakennushankkeen rakennusautomaatiovalvontaprosessin vaiheita LVI- ja sähkövalvojan näkökulmasta rakennushankeen aikana. Tutkielman työelä-mälähtöisenä tavoitteena oli kehittää ...
  • Rakennusesittely virtuaalitodellisuudessa 

   Manninen, Ari-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten rakennetaan rakennusesittely virtuaalitodellisuuteen (VR) käyttäen HTC Vive VR-headsettia ja Unity-pelimoottoria. Virtuaalitodellisuus rakennusesittelyn tarkoituksena on antaa asiakkaalle ...
  • Rakennusinsinööritoimiston perustaminen 

   Lappalainen, Shamuel (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on rakennusalan insinööritoimiston perustaminen aloittavan yrittäjän näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää opinnäytetyön tekijällä olemassa olevan liikeidean toteutuskelpoisuus ja ...
  • Rakennusliikkeen kalustonhallinnan kehittäminen 

   Lindström, Teemu (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Rakennusliike X:n kalustonhallinnan kehittäminen Lean-ajattelun mukaisesti. Tavoitteena oli selvittää ja tunnistaa kalustonhallinnan kehityskohdat sekä vastata tutkimuskysymyksiin ...
  • Rakennusmallin pelillistäminen 

   Hänninen, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka pelimoottoreita ja rakennusten 3D-malleja voidaan hyödyntää, jotta saadaan parempi käsitys digitaalisesta ympäristöstä. Aiheesta esitellään projekti, jota pohjustetaan siihen liittyvällä ...
  • Rakennusterveyskoulutuksen kehittäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

   Vasara, Otto-Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rakennusterveyskoulutusta vastaamaan pätevyysvaatimuksia. Korjausrakentamisen alalle säädettiin vuoden 2015 keväällä viisi uutta ...