Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2451-2470 / 2728

  • UAV-lennokin käyttö tietoturvatestauksen työkaluna 

   Hellberg, Jani (2020)
   Tietoturvallisuuden merkitys kasvaa koko ajan. 5G-verkon kattavuuden laajentuminen kasvattaa uhkakuvaa entisestään. Nykyajan IOT-laitteet ovat levittäytyneet laajasti jokaista koskettavaksi verkoksi. Laitteiden lisääntyessä ...
  • UHKAAVAT TILANTEET KOTIHOIDOSSA : Toimintaopas hoitajille 

   Summanen, Kari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kotihoidossa työskentelevien hoitajien työtä ohjaavat lait, asetukset sekä paikalliset asiakasohjeet sekä kriteerit, joiden mukaisesti kotihoitoa toteutetaan. Uhkaavat tilanteet hoitotyössä ovat asiakkaan aiheuttamia ...
  • Ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen 

   Kähärä, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen. Työn keskeisimpänä tarkoituksena oli saada selville ne elementit, jotka mahdollistavat onnistuneen, sekä harjoittelijaa että ...
  • Ulkoisen viestinnän suunnitelma Hamina LNG Oy:lle 

   Haikonen, Tiiti (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ulkoista yritysviestintää uuden yrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on luoda toimeksiantajalle toimiva ulkoisen viestinnän suunnitelma, jonka avulla yritys pystyy myös vastaamaan ...
  • Ulkomaankaupan asiakirjat 

   Leminen, Jaana (2019)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, millaisia tekijöitä täytyy ottaa huomioon, kun laaditaan ulkomaankaupan asiakirjoja. Tutkimus rajattiin käsittelemään ulkomaankaupan asiakirjoja huolintayrityksen näkökulmasta. ...
  • Ulkomaisten havupuiden menestyminen ja käyttö Suomessa 

   Kiiskinen, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ulkomaisia havupuita on viljelty ja tutkittu Suomessa jo satoja vuosia. 1900-luvun alussa virinnyt innostus ulkomaisten puulajien metsätalouskäyttöön hiipui kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen. 2000-luvulla ulkomaisia ...
  • Ulkomaisten joukkojen ajoneuvojen käyttö isäntämaasopimuksen mukaisissa harjoituksissa 

   Kontkanen, Reima (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa ulkomaisten joukkojen ajoneuvojen käyttöön isäntämaasopimuksen mukaisissa harjoituksissa Suomessa liittyvistä määräyksistä. Lisäksi tavoitteena oli parantaa ajoneuvojen käyttöön ...
  • Ulkovalaistuksen suunnittelu asuntomessukohteeseen 

   Leppänen, Sauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ulkovalaistus Rakennusliike Avikainen Oy:n paritalokokonaisuudelle Mikkeliin, Kirkonvarkauden asuntomessualueelle. Tavoitteena oli luoda kustannus- ja energiatehokas valaistus ...
  • Ulosmitattujen kiinteistöjen myyntihinnat Etelä-Kymenlaakson alueella 

   Paukku, Siiri (2020)
   Tämä tutkimus käsittelee Kotkan, Haminan, Virolahden, Miehikkälän ja Pyhtään alueilla ulosmitattujen asuinkiinteistöjen myynnistä saadun myyntihinnan suhdetta alkuperäiseen myyntihintaan, hintapyyntöön ja käypään arvoon. ...
  • Ultraäänimittaus laivan putkistojen ennakoivassa kunnossapidossa 

   Hokkanen, Joonas (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys laivojen putkistojen korroosiosta sekä tutkia ja selvittää mahdollisuuksia ottaa ultraäänipaksuusmittaukset osaksi putkistojen ennakoivaa kunnossapitoa. Opinnäytetyössä ...
  • Unisex-vaatemalliston suunnittelu Murhe Clothing -yritykselle 

   Lahtinen, Emmi (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella myyntiin soveltuva unisex-vaatemallisto opiskelijan omalle yritykselle. Malliston suunnittelussa lähtökohtana oli unisex-vaatteen tutkimus, opiskelijan oma yritys ja kohderyhmä. ...
  • Unit Test Automation of a React-Redux Application with Jest and Enzyme 

   Moroz, Bogdan (2019)
   The goal of this bachelor’s thesis was to evaluate the benefits of test automation and determine an efficient unit testing strategy for React applications developed at the commissioner company Observis. The thesis aimed ...
  • UPS-järjestelmän suunnittelu m/s Wasa Express-alukselle 

   Saviola, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   UPS-järjestelmällä taataan keskeytymätön virransyöttö aluksen kriittisille laitteille, ja se koostuu sähköverkon ja kriittisten laitteiden väliin asennettavasta UPS-laitteesta ja akustosta. UPS-laitteen lataus tapahtuu ...
  • Uraohjaus ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kokemana 

   Saksola, Jenny (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kokemuksia uraohjauksesta. Opinnäytetyössä tutkittiin, miten opiskelijat käsittävät ja kokevat uraohjauksen ja kohtaako oppilaitoksen tarjoama ...
  • Urapolut-tapahtumakonseptin kehittämistarpeen kartoittaminen 

   Halmesaari, Tuuli; Poutiainen, Anniina (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Urapolut-konseptin kehittämistarpeen kartoittaminen. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä haluaa kehittää aikaisemmalta nimeltään ollutta Ammattipolut-konseptia vuoden 2020 Taitaja-tapahtumaa ...
  • Urheiluseuran yritysverkoston kasvattaminen : Case: Kouvot ry 

   Kovasiipi, Jonne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus käsittelee urheiluseuran ja yritysten välistä yhteistyötä. Urheiluseurana tutkimuksessa on koripalloseura Kouvot Kouvolasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Kouvot voisi laajentaa yritysverkostoaan. ...
  • Urheilutuotteiden vientimahdollisuudet Venäjälle – myyntikanavana verkkokauppa 

   Lehtinen, Viktor (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa, minkälaiset ovat Venäjän verkkokaupan vientimahdollisuudet suomalaisten urheilutuotteiden myyjille. Tutkimuskysymyksiä ovat, millainen on Venäjän verkkokauppaympäristö, millaiset ...
  • Urheilutuotteiden vientimahdollisuudet Venäjälle – myyntikanavana verkkokauppa 

   Lehtinen, Viktor (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa, minkälaiset ovat Venäjän verkkokaupan vientimahdollisuudet suomalaisten urheilutuotteiden myyjille. Tutkimuskysymyksiä ovat, millainen on Venäjän verkkokauppaympäristö, millaiset ...
  • Urheiluyläkoululaisten kuormituksen ja palautumisen tasapaino: Mittaustulosten analyysi 

   Heikkilä, Reetta; Savilampi, Laura (2020)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin sekä analysoitiin Savonlinnan kaupungin Talvisalon koulun urheiluyläkoululaisten 9U-luokkalaisten kuormituksen ja palautumisen tasapainoa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää urheiluyläkoulun ...