Viitteet 1932-1951 / 1995

  • Wanderlust – Nuorten reppumatkailu nuoren kokemuksena 

   Koivula, Vertti (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nuorten (13–29-vuotiaiden) reppumatkailukokemuksia. Tutkimuksen avulla haluttiin jäsenneltyä tietoa nuorten reppumatkailun motiiveista ja nuorten näkemyksiä siitä, miten ...
  • WD200 -polttimien kommunikointi- ja turvalogiikka 

   Rinne, Samu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oilon valmistaa teollisuuspolttimia moniin eri käyttötarkoituksiin. Opinnäytetyössä tutkin, miten Oilonin keskikokoisten ja suurten polttimien automaatiota voitaisiin kehittää. Näiden polttimien automaatiojärjestelmää ...
  • Web-Uljaan käyttöopas ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle 

   Taskinen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle tehtyä opasta päivitetystä Ulosottolaitoksen järjestelmästä, Web-Uljaasta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas, minkä avulla henkilöstö voi ...
  • Welcome to the English Kindergarten! : Perehdyttämiskansio Englanninkieliselle päiväkodille 

   Hannula, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia perehdyttämiskansio Englanninkieliselle päiväkodille. Perehdyttämiskansion tarkoituksena on helpottaa uusien työntekijöiden työsuhteen alkamista sekä päiväkodin ...
  • WELLBEING MANAGEMENT -KOULUTUSOHJELMAN MARKKINOINTIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA 

   Sihvo, Erika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu voisi parantaa markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa tavoittaakseen saksalaiset opiskelijat Wellbeing Management- koulutusohjelmaan. ...
  • Who gets adverse events after naprapathic manual therapy 

   Marjamäki, Maiju; Broo, Sonja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Adverse events (AEs) are very common after different manual therapy interventions. They usually occur within 24 h after treatment, are transient and mild to moderate in intensity. Factors exposing to and protective against ...
  • Wireless network implementation in Pabiržis 

   Ševerenka, Aivaras Antanas (2019)
   This thesis was a test to look at a possible wireless solution to provide internet for a developing area of a small village. By testing this solution, I clarified what was involved in deploying such a network and the ...
  • WOOCOMMERCE-VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN WORDPRESS-JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ 

   Karvonen, Lasse (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda täysin uusi ja toimiva verkkokauppa. Toimeksiantajana on Kellosepänliike Karvonen Ky, joka on toiminut kello- ja kulta-alalla yli 50 vuotta. Yrityksellä on Porvoossa toimivan kivijalkakaupan ...
  • Work Time Following in Sourcing Process of Access Platforms 

   Arola, Eemeli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Abstract This master’s thesis aimed to find out how much work time the employees of Pekkaniska use in the sourcing process of the access platforms. The goal was to find out would it be more cost effective to source the ...
  • WORLDBUILDING IN GAMES : Creating a Functioning World For a Role-Playing Game 

   Sorvo, Roope (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The process of worldbuilding in games often forgoes the aspect of connecting the setting with the game’s mechanics. Skipping this vital process often leaves games with beautiful, but ultimately empty and meaningless worlds, ...
  • Xamkin lanseerauksen markkinointiviestintä ja sen luomat mielikuvat 

   Pekkalin, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Idea opinnäytetyöhön tuli mielenkiinnosta selvittää, kuinka hyvin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun markkinointiviestinnän tavoitteet ovat toteutuneet. Aihe muotoutui vielä tekovaiheessa hieman, kun keskustelua käytiin ...
  • Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi 

   Behm, Jami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. ...
  • "...yhessä kato pähkäillään ja sehän se on just tässä ryhmässä hienoo" Ryhmänjäsenten kokemuksia Arki on draamaa -ryhmästä 

   Lipponen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria oli jopa 5 % kaikista sen ikäisistä nuorista. Kuha selviit-hanke toimii vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia sosiaalisen kuntouksen menetelmiä, jotka ...
  • Yhessä Lahen nupassa : Multikulturalismin toteutuminen Lahden nuorisopalveluiden nykytilassa 

   Ormaa-Perälä, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni on kehittävä tutkimus, joka käsittelee multikulturalismin toteutumista Lahden nuorisopalveluiden nykytilassa. Opinnäytetyöni aiheen valinnan taustalla oli mielenkiinto kulttuurisen moninaisuuden lisääntymisestä ...
  • YHESSÄ! - Yhteisöllistä koulunuorisotyötä kehittämässä 

   Forsgren, Kim; Jokinen, Tuomas (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön malleja Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Opinnäytetyössä luotiin ja pilotoitiin vertaisryhmätoiminnan malleja, joilla pyrittiin lisäämään ...
  • Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin mahdollistajana Kymenlaaksossa 

   Ojala, Piia; Sutela, Eliisa (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kymenlaakson lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien esimiesten näkemyksiä siitä, millaisella johtamisella palvelut saadaan yhteensovitettua ja asiakkaiden hyvinvointi ...
  • YHTEINEN VASTUU TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISESSÄ : - kohderyhmänä pienet vanhuspalveluntuottajat 

   Kukkonen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö liittyy Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, XAMK:n, hallinnoimaan ”Time2grow - hoitotyöntekijöiden burnoutin ehkäisy pienissä suomalaisissa hoivayksiköissä” -hankkeeseen. Time2grow-hankkeen kokonaistavoitteena ...
  • Yhteismetsän perustaminen 

   Mulari, Jarmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valtiovalta on asettanut tavoitteita metsätilarakenteen kehittämiseksi. Yhteismetsät ovat yksi keino tavoitteiden saavuttamisessa, koska niiden nähdään osaltaan ehkäisevän met-sätilojen pirstoutumista. Etenkin suuremmille ...
  • Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla 

   Horn, Helena; Reunanen, A.T. Merja; Vapalahti, Kati; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 72 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä artikkelikokoelma, Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla, on syntynyt tarpeesta pohtia vuorovaikutus- ja yhteistyökäytänteitä alalla, joka on valtavassa murroksessa. Kokoelmassa korostuu viestinnän ...
  • Yhteistyötä, ymmärrystä ja uteliaisuutta : Venäjä-osaamista kehittämässä 

   Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Haikara, Arja
   Xamk Kehittää 68 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, strategisena linjauksena (2018–2030) on, että Xamk organisaationa ymmärtää Venäjän kulttuuria ja että Xamk toiminnassaan hyödyntää Venäjän läheisyyttä. Xamk haluaa olla ...