- Selaus syöttöajan mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  • Kymenlaakson pelastuslaitoksen perustason ensihoitajien osaamisen kartoitus 

   Kosonen, Antti (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vallitseva ammatillisen osaamisen taso pelastuslaitoksen perustason ensihoitajilla. Lisäksi työssä esitetään toimintamalleja, joiden avulla pelastuslaitos kykenee säilyttämään ...
  • E-commerce mobile application 

   Bui, Nhu (2021)
   The thesis goal is to create a mobile application that allows users to trade products online. The application's target user is everyone. The theoretical background was composed to provide the study concepts and definition ...
  • Role of IAM in an Organization 

   Anand, Niharika (2021)
   Many identities are possessed by the user in this digital world. The access rights and the digital identities requires to be managed and controlled at all levels. Managing the identities and controlling the access rights ...
  • Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta 

   Pulliainen, Salla; Kohvakka, Esa; Kuukka, Pauliina; Mykkänen, Aki; Pulkkinen, Terttu; Soininen, Hanne; Tervaniemi, Tiina; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 172 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2021)
   Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) (S21537) -hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan, Etelä-Savon Koulutus Oy:n sekä Mikkelin Toimintakeskus ry:n ...
  • Palveluasumisyksikön työntekijöiden työn tuunaaminen 

   Immonen, Paula (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kokeilla työn yksilöllisen tuunaamisen menetelmiä yhden Carve-hankkeeseen osallistuvan yrityksen eri työvuoromuotoja tekevien työntekijöiden kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää ...
  • SOSIAALISTEN HÄTÄTILANTEIDEN TUNNISTAMINEN ENSIHOIDOSSA 

   Sormunen, Niina; Hilliaho, Sara (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä ensihoitajaopiskelijoiden tietoutta sosiaalisista hätätilanteista sekä niiden tunnistamisesta. Tarkoituksena oli tuottaa itseopiskelumateriaali Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ...
  • How to use total dissolved solids measurements to evaluate the performance of diffuser washers : A mill study 

   Kopra, Riku; Pesonen, Anna; Käyhkö, Jari; Dahl, Olli (Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 2020)
  • Digitaalinen rekrytointitapahtuma 

   Ihaksi, Riina (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Kaakkois-Suomen TE-toimiston rekrytointitapahtumiin liittyvät muutokset. TE-toimiston päätehtävänä on työnvälitys. Rekrytointitapahtumat ovat yksi tärkeistä asiakkaille tarjottavista ...
  • ENERGIAA työpäivään — Opas energiatasoihin perustuvaan työhyvinvoinnin edistämiseen CARVE-hankkeelle 

   Niittypuro, Tuulikki (2021)
   Henkilökohtainen kronotyyppi vaikuttaa siihen, miksi toiset meistä ovat virkeimmillään heti aamulla ja toiset virkistyvät iltaa kohden. Kronotyyppi määrää myös sen, miten vireystila vaihtelee päivän aikana ja, näin ollen ...
  • Ikääntyneen ravitsemus ja ruokapalvelut -opintojakso verkko-opintoina 

   Koljonen, Eeva (Ammattikeittiöosaajat ry, 2021)
  • Opettajien ja huoltajien tiedon tarve autismikirjon häiriöstä 

   Meinander, Maarit (2021)
   Autismikirjon häiriö tarkoittaa aivojen kehitysbiologista kehityshäiriötä. Häiriö vaikuttaa siihen, kuinka ihminen on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä siihen, kuinka ihminen viestii ja aistii sekä kokee ...
  • ARCTIC SWAN BAKERY : Markkinointikanavien kehittäminen 

   Jokinen, Sanna (2021)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sähköisesti tapahtuvan liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita ja on rajattu koskemaan yrityksen digitaalista markkinointia sekä markkinointikanavien kehittämistä. Tutkimuksen avulla ...
  • Keinoja lisätä puhtauspalvelualan koulutusten vetovoimaisuutta 

   Holappa, Teija (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa puhtausalan vetovoimatekijöitä. Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat puhtausalan työhön, miten alan koulutusten vetovoimaisuutta voidaan lisätä sekä miten ...
  • Kouvolan kulttuuritalojen ravintolapalveluiden kehittäminen 

   Clack, Marjaliisa (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä Kouvolan kulttuuritalojen – Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon – ravintoloiden asiakkaat ravintolapalveluilta odottavat ja mitä he ovat palveluista valmiit maksamaan. ...
  • IKÄÄNTYNEEN KOTONA PÄRJÄÄMINEN JA ENSIHOIDON KEINOT ARVIOIDA SITÄ 

   Saarilahti, Olli; Järviniemi, Aleksi (2021)
   Iäkkäiden osuus väestössä on kasvanut Suomessa ja jatkaa yhä kasvuaan. Ikääntyessä sairaudet ja toimintakyvyn heikkeneminen yleistyvät. Iäkkäiden määrän kasvu johtaa ensihoitopalveluiden kuormituksen lisääntymiseen ja ...
  • Tietojohtaminen urheiluseuran jäsentoiminnassa 

   Mattila, Joni (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia frisbeegolfseura Lords Of Discgolf ry:n (LDG) jäseniä ja jäsentoimintaa osana seuran kasvumahdollisuuksia. LDG on perustettu vuonna 2001 ja seuran jäsenmäärän kasvussa on ollut haasteita. ...
  • Käyttäjätutkimuskyselyt Älykäs ohjaus-hankkeen sovelluskehityksestä 

   Lehtonen, Janne (2021)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) digitaalisen talouden vahvuusalueen Älykäs ohjaus – Tekoäly asiakas-lähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa-hankkeen tekoälypohjaisen opinto- ja ...
  • Perehdyttämisopas pörssiyhtiöomisteisen osakeyhtiön kirjanpitoon ja raportointiin 

   Hokkanen, Milla-Mari (2021)
   Opinnäytetyön aiheena on yrityksen taloushallinnon selvitys ja dokumentointi, joihin sisältyy sekä kirjanpito että raportointi. Toimeksiantaja on teknisten tuotteiden maahantuontiyritys Amitronic Oy, joka myy ja markkinoi ...
  • Lähijohtamisen prosessikuvaus moniammatilliseen moduuliharjoitteluun 

   Orava, Riikka; Immonen, Laura (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lähijohtamisen prosessikuvaus sosiaali- ja terveysalan koulutuksen moniammatilliseen moduuliharjoitteluun lähiesimiesten käyttöön. Moduuliharjoittelusta oli aikaisemmin kuvattu ...
  • Ikääntyneiden digiosallisuutta edistävä ryhmätoimintamalli 

   Matero, Sari (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ikääntyneiden digiosallisuuden vaikutusta osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen. Työssä tutkitaan, miten he kokevat digitaalisten välineiden käytön ryhmätoiminnassa, ...