• Työyhteisön hyvinvointi ja ilmapiiri : Ilmapiiritutkimus 

      Aapajärvi, Jonne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee työyhteisön hyvinvointia ja ilmapiiriä, niiden vaikutuksia organisaatioon sekä niiden tutkimista ja kehittämistä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii ympäristöalan yritys Itä-Suomesta ...