• Määrälaskennan prosessinhallinta 

      Abdullahi Mohamed, Abaas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja tutkia määrälaskennan prosessin kulkua. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää määrälaskennan eri vaiheet ja menetelmät sekä määrälaskennan rooli kustannusarviolaskennass ...