• KUVATTUJA MERKITYKSIÄ : 7.-luokkalaisten merkitykselliset asiat koulussa 

      Aho, Maija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia merkityksiä löytyy koulusta ja kouluympäristöstä seitsemännellä luokalla olevien oppilaiden mielestä. Tutkimuksella etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimustehtäviin: Millaisia ...