"Behm, Jami" - Selaus tekijän mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

    • Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi 

      Behm, Jami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. ...