"Berg, Anne" - Selaus tekijän mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

    • Maaseutuyrittäjien verkostoituminen ja uusi yhteistyötapa 

      Berg, Anne (2020)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kolmen haminalaisen maaseutuyrittäjän verkostoituminen ja yhteistyön aloittaminen. Lisäksi työssä kehitettiin heille uusi palvelukonsepti palvelumuotoiluprosessin avulla. Opinnäyteyön ...