• Yksityiseen perhepäivähoitoon soveltuva omavalvontasuunnitelma 

      Ek, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia omavalvontasuunnitelma Iitin yksityiset perhepäivähoitajat ry:lle. Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on sosiaalihuollon mukaisen palvelun asianmukaisuuden, laadun ...