• Pienten hoivayksiköiden hoitotyöntekijöiden kokema työn imu ja stressi 

      Ketolainen , Suvi; Ekman, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyössä tutkittiin pienten hoivayksiköiden hoitotyöntekijöiden kokemaa työn imua ja stressiä yhteistyökumppanin hankkeen puolesta toteutettujen teemahaastattelujen pohjalta, joihin osallistui yhteensä 15 hoitotyöntekijää ...