• Järkimarkkinoinnin suunnittelu Sisustus Eloranta Oy:lle 

      Eloranta, Jonna (2019)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Sisustus Eloranta Oy:lle jälkimarkkinointisuunnitelma. Sisustus Eloranta Oy on Kouvolassa sekä Lahdessa sisustusalalla toimiva pieni perheyritys. Kouvola on kärsinyt pitkään ...