• Sosiaalinen kuntoutus. : Kuvailua ja käytäntöjä. 

      Ihalainen, Jenni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus sosiaalisesta kuntoutuksesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota sosiaalisesta kuntoutuksesta ajantasaista tutkimustietoa, jota Yhdessä hyvä OTE -hanke voi käyttää ...