• Erityislapsen omaishoitajan digitaalisen valmennuksen kehittäminen 

      Ikävalko, Henna; Loponen, Anne (2019)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää erityislapsen omaishoitajan valmennuksen asiakaslähtöisyyttä. Tarkoituksena oli tuottaa digitaalisen palvelun prototyyppi, joka kokoaa lakisääteisen omaishoitajavalmennuksen sisällön ...