• Työhyvinvoinnin tukeminen luontoympäristössä : Liikunta- ja rentoutusrata 

      Ikonen, Ella; Aitto-oja, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Työelämän vaatimusten muuttuessa työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen ovat nousseet nykyaikana yleisen kiinnostuksen kohteeksi. Erityisesti työstressi on noussut suureksi ongelmaksi työikäisten keskuudessa ja se ...