• METSÄTALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAAVOITUKSESSA – IMATRAN YLEISKAAVA 2040 

   Ikonen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaupunkimetsiin ja niiden hoitoon liittyvät monet lupa- ja suunnittelujärjestelmät. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kaavoitukseen ja erityisesti yleiskaavaan. Metsätalouden kannalta yleiskaava on merkittävin kaava. ...
  • Opas laadukkaan EKG:n ottamiseen : EKG:N LAADUN VARMISTAMINEN 

   Manninen, Ville; Ikonen, Mikko (2019)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kehittää laadukas opas 12-kytkentäisen lepo-EKG:n ottamisesta Etelä-Savon Ristiinassa sijaitsevan tehostetun palveluasumisen hoivakodin työntekijöiden työn tueksi. EKG on yksi ...