• Jatkoväylällä : Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 

   Autti, Soili; Brandtberg, Marja; Bågeberg, Daniel; Hohenthal, Tuula; Hämäläinen, Mari; Höglund, Tuula; Ikonen, Piia-Elina; Ikonen, Roosa; Juutilainen, Päivi-Katriina; Järvelä, Petteri; Kaartinen, Anne; Kankkunen, Vesa; Kari, Outi; Kaskes, Katariina; Kojo, Hannele; Kokko, Teemu; Kuoppala, Eeva; Käyhkö, Ritva; Lahti, Mikko; Laurila, Hannu; Liukkonen, Niina; Lätti, Mervi; Miettinen, Anne; Moilanen, Helinä; Muhonen, Riitta; Myrsky, Tiina; Mäkelä, Nina; Männynsalo, Jarkko; Niku, Virpi; Paldan, Eine; Pesonen-Sivonen, Tarja; Petäjä, Terhi; Potinkara, Taru; Purmonen, Pilvi; Putkuri, Päivi; Rytkölä, Tiina; Saviluoto, Ritva; Sissonen, Kaisa; Turunen, Minna; Valtonen, Pia; Väyrynen, Eine
   Xamk Kehittää 55 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä kirjassa kuvataan Jatkoväylä-hankkeen tuloksina ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä syntyneitä rakenteita, kokemuksia ja toimintamalleja jatkoväyläopinnoista ja -ohjauksesta. Nämä tiivistyvät ...
  • Jatkoväyläopinnot ja -ohjaus : Valtakunnalliset suositukset jatkoväyläopintojen ja -ohjauksen järjestämiseen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä 

   Juutilainen, Päivi-Katriina; Lätti, Mervi; Paldan, Eine; Ikonen, Piia-Elina
   Xamk Inspiroi 5 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valtakunnallisten suositusten taustavaikuttajina ovat olleet koulutuspoliittinen tahto opintojen nopeuttamisesta ja 1.1.2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi, joka kannustaa ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia ...
  • Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä 

   Kuoppala, Eeva; Aalto, Seija; Eklöf, Niina; Ihalainen, Niina; Ikonen, Piia-Elina; Jääskeläinen, Pia; Kankkunen, Vesa; Korpijärvi, Juha; Lampi, Mikko; Myllylä, Yrjö; Taimela, Sini; Toukkari, Pia-Mariana; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 97 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhtenä strategisena kärkenä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen. Tällä tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja tutkimusta, tulevaisuuden ammattien vaatiman osaamisen ...