"Paakkunainen, Marsa" - Selaus tekijän mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

    • Yritysilmeen suunnittelu konsultointifirmalle 

      Paakkunainen, Marsa; Holanti, Sanni (2019)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa yritysilme A-A WhiteBlue Oy yritykselle. Uutta yritysilmettä tultaisiin käyttämään yrityksen viestinnässä. Työ käsittää logon, liikemerkin, värimaailman, typografian, ...