• Ostolaskuprosessin kuvaaminen ja kehittäminen : Haminan kaupunki 

      Saarainen, Piia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Haminan kaupungin ostolaskujärjestelmä vaihtui kesällä 2017, jolloin ostolaskuprosessin kulku ja käytännöt muuttuivat. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Haminan kaupungin ostolaskuprosessin kuvaus. Lisäksi työn ...