• Ikäihmisten yksinäisyys kotihoidon henkilökunnan kokemana 

      Sinkkonen, Annika; Saarela, Mia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten ikäihmisten yksinäisyys näyttäytyy kotihoidon henkilökunnalle ja tavoitteena on selvittää, miten ikäihmisten yksinäisyyttä voitaisiin tunnistaa, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ...