• Ryhmämuotoinen omaisyhteistyö psykiatrisessa avohoidossa 

      Saarinen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, järjestää ja toteuttaa kaksi toiminnallista iltaa mielenterveyskuntoutujien omaisille. Toiseen iltaan osallistuivat myös mielenterveyskuntoutujat. Toimeksiantaja teetti ...