• Huoltotelakointiopetuksen kehittäminen: Haastattelututkimus 

      Saarinen, Janne (2019)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä oleellista tietoa, jota voidaan käyttää Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulun meri-insinöörien Telakointi ja koneistojen luokitukset - kurssin sisällön parantamiseen. Haastattelujen ...