• Skitsofreniaa sairastavan potilaan hoitotyön osaamisalueet 

      Toitturi, Sara; Saarinen, Krista; Rämä, Tarleena (2019)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön soveltuva esitys skitsofreniapotilaan hoidosta. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä kehittämistutkimuksen ...