• Varautuminen autokannen tulipaloon: Case Silja Serenade 

      Saastamoinen, Jussi (2019)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua laivojen autokansien paloturvallisuuteen ja varautumiseen mahdolliseen tulipalon riskiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on M/S Silja Serenade. Tutkimuksen avulla pyrin löytämään ...