• Lasten osallisuuden toteutuminen päiväkodin liikuntakasvatuksessa 

      Mälkiäinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten lasten osallisuus toteutuu erään Etelä-Suomessa sijaitsevan päiväkodin liikuntakasvatuksessa. Tavoitteena oli selvittää oman näkemykseni lisäksi lasten omia kokemuksia ...