• OPAS VIDEOTUOTANTOON : Case Marski Data 

   Haikarainen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tavoite on tutkia, mitkä tekijät tekevät videosta katsotun ja kuinka niitä voi-daan soveltaa käytännössä. Tarkoitus opinnäytetyössäni oli esitellä julkaisualustoja sekä videotuotantoa ja näiden pohjalta luoda ...
  • Wanderlust – Nuorten reppumatkailu nuoren kokemuksena 

   Koivula, Vertti (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nuorten (13–29-vuotiaiden) reppumatkailukokemuksia. Tutkimuksen avulla haluttiin jäsenneltyä tietoa nuorten reppumatkailun motiiveista ja nuorten näkemyksiä siitä, miten ...