• Turvallisuuskoulutus 360°-ympäristössä 

      Verho, Annina (2019)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 360°-ympäristön mahdollista käyttöä turvalli-suuskoulutuksissa. 360°-ympäristö perustui virtuaalitodellisuuteen, joka oli toteutettu opinnäytetyön toimeksiantajan 360°-palveluun. ...