Uusimmat viitteet

 • Tules-asiakkaiden kokemuksia fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta-kyselytutkimus 

  Kangaskokko, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuki-ja liikuntaelinsairaudet (TULES), ovat eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Eniten ongelmia ja sairauslomia aiheuttaa selän, niskan, olkapäiden oireistot sekä nivelrikko. Lääkärissä käynneistä 20–30 % ...
 • Rotator cuff rupturan konservatiivinen fysioterapia : Potilasopas 

  Turunen, Annukka; Pöllänen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimista harjoittelua ja olkapään kuntoutusta kiertäjäkalvosimen repeämän jälkeen. Lisäksi tavoitteena on myös lisätä asiakkaiden tietämystä kyseisestä vaivasta ja sen ...
 • Ryhmäkuntoutusohjelman tuottaminen polven nivelrikkoa sairastaville henkilöille 

  Tuovila, Jarkko; Laitinen, Emmi; Talala, Pinja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nivelrikko on Suomen yleisin nivelsairaus, jota sairastaa arviolta noin miljoona suomalaista. Nivelrikossa nivelrusto rappeutuu, minkä seurauksena nivelet kipeytyvät ja toimintakyky laskee. Nivelrikkoon ei ole parantavaa ...
 • Älykäs niska : Älypuhelimen käytön vaikutus kouluikäisten kaularangan alueelle 

  Repo, Päivi; Piispa-Lautala, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Runsas älypuhelimen käyttö pää etukumarassa voi aiheuttaa ongelmia kaularangan alueelle. Jo alle kouluikäiset lapset osaavat käyttää älypuhelimia ja iän lisääntyessä myös käyttöaika pitenee. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • OLKAPÄÄN LIIKKUVUUS- JA HALLINTAHARJOITTELU : Opas CrossFit-harrastajille 

  Leivonen, Jenny; Lindström, Irene; Raasu, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisimmät CrossFitissä esiintyvät olkapäävammat ja niille altistavat tekijät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka harrastajat voivat omatoimisesti ennaltaehkäistä lajista ...
 • Kehitysvammaisten toimintakyvyn tukeminen istuma-asentoa edistämällä 

  Koljonen, Tuula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on selvittää sekä kehittää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön yhden asumisyksikön ohjaajien näkemyksiä istuma-asennon vaikutuksista kehitysvammaisten toimintakykyyn. ...
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävän lähiliikuntapaikan suunnitelma 

  Kokko, Santtu; Koskinen, Johannes (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikunnalla on suora ja suurin vaikutus ihmisen terveyteen. Se helpottaa mm. terveellisen kehon painon ylläpitämistä, vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja hidastaa ...
 • Musiikin hyödyntäminen AVH-kuntoutujan fysioterapiassa 

  Wahtera, Sara; Kaukorinne, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa ja niiden hoito aiheuttaa eniten sairaalahoitovuorokausia verraten muihin sairauksiin. Aivoverenkiertohäiriöt johtavat aivojen hermoverkkojen vaurioitumiseen, ...
 • AVH-kuntoutujan kävelyn arviointi fysioterapiassa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Koistinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kävelykyvyllä on suuri merkitys ihmisen toimintakyvyn kannalta. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla kävelyn häiriöt ovat yleisiä ja ne alentavat merkittävästi osallistumista sekä elämänlaatua. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Työhyvinvoinnin tukeminen luontoympäristössä : Liikunta- ja rentoutusrata 

  Ikonen, Ella; Aitto-oja, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työelämän vaatimusten muuttuessa työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen ovat nousseet nykyaikana yleisen kiinnostuksen kohteeksi. Erityisesti työstressi on noussut suureksi ongelmaksi työikäisten keskuudessa ja se ...
 • ISON SARVENNOISEN KIPUOIREYHTYMÄN ENNALTAEHKÄISY : KOTIHARJOITTELUOHJE 

  Koskela, Heikki; Virkkula, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa fysioterapeuttien työtä ja asiakasneuvontaa lonkan alueen kiputilojen ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on myös tuoda mahdollisimman uutta tutkimustietoa Itä-Savon sairaanhoitopiirin ...
 • Toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden fysioterapia kotikuntoutuksessa 

  Turtiainen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaan kotiin. Itä-Savon sairaanhoitopiiri kehittää toimintaansa tämän mukaisesti. Toimintakyky-yksikkö haluaa kehittää ...
 • Olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuus ja toistettavuus kädessä pidettävällä dynamometrilla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

  Huttunen, Aaro; Vesalainen, Vilppu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuutta sekä toistettavuutta kädessä pidettävällä dynamometrilla. Työn tarkoituksena on tuoda esille uusinta tietoa ...
 • Nuoren jääkiekkoilijan palautuminen kilpailukauden alussa 

  Luoto, Emma; Väyrynen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten jääkiekkoilijoiden palautumista kilpailukau-den alussa. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena kymmenelle Savonlinnan Pallo-kerho Oy:n eli SaPKo:n A-juniori joukkueen ...
 • Ennaltaehkäise ja kuntouta : Opas kasvuikäisille polven kuntoutukseen 

  Lappeteläinen, Päivi; Isosalo, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimista harjoittelua sekä kuntoutusta polven alueen kiputiloista. Tavoitteena on myös lisätä kasvuikäisten sekä heidän vanhempiensa tietämystä polven alueen kiputiloista ...

Näytä lisää