Uusimmat viitteet

 • JÄÄKIEKKOILIJAN LIIKKUVUUDEN JA KEHONHALLINAN TESTAAMINEN : Testipatteristo Terveystalo Turku Pulssin fysioterapiayksikölle 

  Haakana, Aleksi; Janhunen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jääkiekko on nopeatempoinen peli, jota pelataan jäällä. Pelin vaatimukset ovat huippu-urheilutasolla korkealla ja se vaatii pelaajalta monia erilaisia taitoja. Pelaajaa on tärkeä testata useasti, jotta pystytään ...
 • Olkapään vammojen ennaltaehkäisy selkäydinvammaisilla pyörätuolin käyttäjillä 

  Formulahti, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa harjoitusohjelma Validia Kuntoutukselle hyödyntäen Pihnalasalin teknisavusteisia kuntoutusvälineitä. Tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia ennaltaehkäistä olkapäävammoja ...
 • Keskivartalon hallinnan testaaminen sulkapallojunioreilla 

  Pakarinen, Kia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen Sulkapalloliiton liittoryhmien tasolla on tullut havaintoja junioripelaajien heikosta keskivartalon hallinnasta. Keskivartalon hallinta määritellään lantion seudun alueen rakenteiden kyvyksi hallita keskivartalon ...
 • Alaselkäkivun ennaltaehkäisy Urheilukoulun varusmiespalveluksessa : Opas varusmiehille 

  Nieminen, Ville; Toikka, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee alaselän vammojen ennaltaehkäisyä varusmiespalveluksessa Urheilukoulussa. Tarkoituksena oli selvittää alaselän rasitusperäisten vammojen mekanismeja sekä vammojen ennaltaehkäisyä terapeuttisen ...
 • Rasitusvammojen ehkäisy kiipeilyn harjoittelussa 

  Toivokainen, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiipeily on kasvava laji ja kaupallisia kiipeilykeskuksia löytyy jo useasta eri kaupungista. Opinnäytetyössä selvitettiin kiipeilijöiden yleisimpiä rasitusvammoja sekä keinoja, joilla rasitusvammoja voidaan ehkäistä. ...
 • Polven nivelsidevammojen kuntoutus vesiliikunnan avulla : Itsehoito-opas urheilijoille 

  Ollikainen, Teemu; Marjamo, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimuksiin ja lähdemateriaaliin pohjautuvaa keskeistä tietoa polven nivelsidevammojen kuntoutuksesta vesiliikunnan avulla. Taustassa käsittelemme polven nivelsiteiden rakennetta ja toimintaa, ...
 • Pitkäaikaiset alaselkäkivut kilpajudokoilla - aiheuttajat ja ennaltaehkäisy 

  Hautakangas, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Selkäkipujen esiintyvyys on kasvanut ja pitkäaikainen alaselkäkipu on tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, jota esiintyy useissa urheilulajeissa. Judo on täyskontaktilaji, jossa vastustaja voitetaan heittämällä hänet selälleen ...
 • Asiakkaan motivointi työfysioterapiassa 

  Turunen, Heidi; Salo, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle tietoa työfysioterapeuttien käyttämistä motivoinnin keinoista. Opinnäytetyö toteutettiin Webropol-kyselytutkimuksena Terveystalon Itä-Suomen alueella toimivien kolmen ...
 • Tules-asiakkaiden kokemuksia fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta-kyselytutkimus 

  Kangaskokko, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuki-ja liikuntaelinsairaudet (TULES), ovat eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Eniten ongelmia ja sairauslomia aiheuttaa selän, niskan, olkapäiden oireistot sekä nivelrikko. Lääkärissä käynneistä 20–30 % ...
 • Rotator cuff rupturan konservatiivinen fysioterapia : Potilasopas 

  Turunen, Annukka; Pöllänen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimista harjoittelua ja olkapään kuntoutusta kiertäjäkalvosimen repeämän jälkeen. Lisäksi tavoitteena on myös lisätä asiakkaiden tietämystä kyseisestä vaivasta ja sen ...
 • Ryhmäkuntoutusohjelman tuottaminen polven nivelrikkoa sairastaville henkilöille 

  Tuovila, Jarkko; Laitinen, Emmi; Talala, Pinja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nivelrikko on Suomen yleisin nivelsairaus, jota sairastaa arviolta noin miljoona suomalaista. Nivelrikossa nivelrusto rappeutuu, minkä seurauksena nivelet kipeytyvät ja toimintakyky laskee. Nivelrikkoon ei ole parantavaa ...
 • Älykäs niska : Älypuhelimen käytön vaikutus kouluikäisten kaularangan alueelle 

  Repo, Päivi; Piispa-Lautala, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Runsas älypuhelimen käyttö pää etukumarassa voi aiheuttaa ongelmia kaularangan alueelle. Jo alle kouluikäiset lapset osaavat käyttää älypuhelimia ja iän lisääntyessä myös käyttöaika pitenee. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • OLKAPÄÄN LIIKKUVUUS- JA HALLINTAHARJOITTELU : Opas CrossFit-harrastajille 

  Leivonen, Jenny; Lindström, Irene; Raasu, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisimmät CrossFitissä esiintyvät olkapäävammat ja niille altistavat tekijät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka harrastajat voivat omatoimisesti ennaltaehkäistä lajista ...
 • Kehitysvammaisten toimintakyvyn tukeminen istuma-asentoa edistämällä 

  Koljonen, Tuula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on selvittää sekä kehittää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön yhden asumisyksikön ohjaajien näkemyksiä istuma-asennon vaikutuksista kehitysvammaisten toimintakykyyn. ...
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävän lähiliikuntapaikan suunnitelma 

  Kokko, Santtu; Koskinen, Johannes (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikunnalla on suora ja suurin vaikutus ihmisen terveyteen. Se helpottaa mm. terveellisen kehon painon ylläpitämistä, vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja hidastaa ...

Näytä lisää