Uusimmat viitteet

 • Kunnes kuolema meidät erottaa : Videoita parisuhteen jälkeisestä vainosta 

  Mattola, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Joka kymmenes nainen ja joka kahdeskymmenes mies joutuu elämänsä aikana vainon kohteeksi. Valtaosa vainoamistapauksista saa alkunsa päättyneestä parisuhteesta, jolloin puhutaan parisuhteen jälkeisestä vainosta. Vainoaja ...
 • Hoitotyön yhteenveto hoidon jatkuvuuden turvaajana 

  Salminen , Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Joutsan sairaalan hoitohenkilöstölle mallipohja hoitotyön yhteenvedon laadinnan tueksi. Tarve ilmeni Keski- Suomen seututerveyskeskuksen 2016 keväällä tekemässä kirjaamisen ...
 • Liikuntakalenteri kotkalaisille - teoreettisen viitekehyksen laatiminen 

  Taavila, Anni; Lehtimäki, Juuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä uusinta tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksista sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, terveyden edistämiseen sekä kertoa tämän hetkisistä liikuntasuosituksista. Opinnäytetyö oli kehittämistyö, ...
 • Lääkehoitoon liittyvät lääkityspoikkeamat Kangasniemen vanhuspalveluissa 2015 - 2016 

  Pusa, Wilma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kolmen tutkimuskysymyksen avulla etsiä lääkityspoikkeamiin vaikutta-via taustatekijöitä. Opinnäytetyössä kuvattiin lääkityspoikkeamatyyppejä ja niihin yhteyksissä olevia taus-tatekijöitä ...
 • Mikkelin soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma 2017 

  Kammonen, Tuomas; Ekmark, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Soveltava liikunta on erityisryhmien ja yli 65-vuotiaiden liikuntamuoto, jossa liikuntaa sovelletaan kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Soveltavasta liikunnasta käytettiin ennen termiä ”erityisliikunta”. Tämä ...
 • Maahanmuuttajapotilaan kohtaaminen : Opas lastentautien osasto 21:lle 

  Korpela, Milka; Reponen, Kukka-Maaria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa opas Mikkelin keskussairaalan lastentautien osaston 21 hoitohenkilökunnalle maahanmuuttajapotilaiden kohtaamisesta. Opinnäytetyön tavoite oli lisätä tietoa siitä, ...
 • Lapsemme epilepsia : Opas päiväkotien henkilökunnalle 

  Sopanen, Henri; Utriainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Epilepsia on yksi yleisimmistä lasten pitkäaikaissairauksista Suomessa. Epilepsia on neurologinen sairaus, johon liittyy poikkeavaa aivojen sähköistä toimintaa. Oireet ovat monimuotoisia, pienistä nykäyksistä aina rajuihin ...
 • Ikääntyneiden hyvä ravitsemus : Opas palvelutalo Karpalokodin päivätoiminnan asiakkaille 

  Natunen, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ikääntyneiden ravitsemus on ajankohtainen aihe. Ikääntyneiden määrä väestössä kasvaa koko ajan, ja kotona asuvien ikääntyneiden määrä lisääntyy. Tutkitun tiedon pohjalta tiedetään, että riskit virhe-, vajaa- ja aliravitsemukseen ...
 • Oppimispeli lapsille tyypillisistä alahengitystieinfektioista 

  Koppelomäki, Elina; Vepsäläinen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa oppimispeli lasten alahengitystieinfektioista. Oppimispelimme on lautapeli, johon kuuluu 50 monivalintakysymystä koskien alahengitystieinfektioita ja niiden hoitoa. Lautapelin ...
 • Raskaana olevan hoitotyöntekijän työturvallisuus hoitotyössä 

  Pasanen, Sanna-Kaisa; Lehtonen, Saara; Johanna, Ketola (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla etsiä uusin tutkittu tieto raskaana olevan hoitotyöntekijän työturvallisuudesta ja arvioida menetelmää käyttäen, mitkä ovat hoitotyössä ...
 • Sairauskohtauksien tunnistaminen ja ensiapu anniskeluravintolassa : Ensiapuopas ja -koulutustilaisuus Ravintola Kiteen Karhun henkilökunnalle 

  Laakkonen, Anna; Tiusanen, Noora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä anniskeluravintola Ravintola Kiteen Karhun henkilökunnan ensiapuvalmiutta sekä rohkeutta ensiaputilanteissa toimimiseen haastavissakin olosuhteissa. Toteutustapana on toiminnallinen ...
 • Kuntouttava hoitotyö hoitajien näkökulmasta. : Kirjallisuuskatsaus 

  Huittinen, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kuntouttavaa hoitotyön toteutumista. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ky eli Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveyden-huollon sekä sosiaalihuollon palveluita. ...
 • Kirurgisen potilaan preoperatiivisen hoitotyön merkitys infektioiden torjunnassa : Kirjallisuuskatsaus 

  Kuronen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella näyttöön perustuvan tiedon pohjalta preoperatiivisen hoitotyön merkitystä infektioiden torjunnan näkökulmasta. Tutkimusky-symysten avulla selvitettiin, mikä merkitys ...
 • Ensiapukoulutus K-Citymarket Mikkelin henkilökunnalle 

  Pellinen, Reetta; Saarinen, Jonna; Lehto, Kaisla-Mandi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ensiapukoulutus K-Citymarket Mikkelin henkilökunnalle huhtikuussa 2017. Tavoitteena oli lisätä henkilökunnan uskallusta ja valmiuksia toimia ensiaputilanteissa. ...
 • AIKUISENA OPISKELU : kurjuutta vai ihanuutta? 

  Kirmanen, Sirpa; Sikanen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin aikuisopiskelijan opintojen ja elämäntilanteen yhteensovittamista sekä sitä, mitkä seikat edistävät opintojen loppuunsaattamista. Mikä motivoi ja saa aikuisen uudelleen opiskelemaan? Onko ...

Näytä lisää