Uusimmat viitteet

 • Ryhmäkoon vaikutus oppimiskokemuksiin ja oppimistuloksiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa 

  Kokki, Katriina; Åberg, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, oliko ryhmäkoolla merkitystä opiskelijoiden oppimistuloksiin ja oppimiskokemuksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kokivat suurryhmäopetuksen ja ...
 • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

  Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
 • Palliatiivinen hoito ja saattohoito sairaanhoitajien kokemana Kouvolan alueella 

  Inkiläinen, Nina; Seppälä, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon Kouvolan alueella. Näkökulmana oli sairaanhoitajien kokemus saattohoidon yhteistyöstä saattohoitoa ...
 • Nännihaavojen hoito osassa Suomen synnytyssairaaloista 

  Iivanainen, Heidi; Siitari, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nännihaavat vaikuttavat kivuliaisuudellaan imetykseen ja imetyksen kestoon. Tässä opin-näytetyössä tutkitaan nännihaavojen vaikutusta ja merkitystä imetykseen sekä pohditaan hoitajan ohjauksen merkitystä nännihaavojen ...
 • "Toivoin hoitajilta tukea, ymmärtäväisyyttä ja lempeyttä" : Anoreksian hoito Sosterin lasten ja nuorten yksikössä 

  Kosonen, Maria; Paajanen, Eerika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin anoreksian hoitoa Sosterin lasten ja nuorten yksikössä potilaiden näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää hoidossa olleiden anoreksiaa sairastavien potilaiden tuen tarvetta ja kartoittaa kokemuksia ...
 • Akuutin kivunhoidon toteutuminen kirurgisilla vuodeosastoilla Kymenlaakson keskussairaalassa : Kyselytutkimus 

  Sirén, Milana; Tuominen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää akuutin kivunhoidon toteutumista sairaanhoitajien näkökulmasta Kymenlaakson keskussairaalan kirurgisilla vuodeosastoilla. Tavoitteena oli selvittää, toteutuuko kivunhoito ...
 • Lasten kivunhoito : Lasten kokemuksia postoperatiivisesta kivunhoidosta sekä hoitajien kokemuksia omasta kivunhoidon osaamisestaan 

  Kylmälä, Laura; Palm, Jennika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lasten kivunhoitoa pidetään tutkimusten mukaan edelleen riittämättömänä. Opinnäytetyön tarkoituksena on hyödyntää tutkimuksen tuloksia hoitotyön kehittämiseen, kuten kivunhoidonkoulutuksen lisäämiseen. Kyselyn avulla ...
 • Hyvvee Vointija -Tapahtuma 

  Pesonen, Matti; Koistinen, Anssi; Nisula, Juho-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja siihen liittyvän tapahtuman suunnittelu, toteutus sekä arviointi tuotekehitysprosessina yhdessä terveydenhoitoalan 3. sektorin toimijan kanssa. ...
 • Ensihoitajien kokemuksia NEWS-pisteytyksestä ensihoidossa 

  Tanskanen, Erkki; Haapiala, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ensihoidossa otettiin keväällä 2017 käyttöön Nati-onal Early Warning Score (NEWS), joka on Englannissa potilaan tilan arviointiin kehitetty riskipistejärjestelmä. Järjestelmän tarkoitus ...
 • Kunnes kuolema meidät erottaa : Videoita parisuhteen jälkeisestä vainosta 

  Mattola, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Joka kymmenes nainen ja joka kahdeskymmenes mies joutuu elämänsä aikana vainon kohteeksi. Valtaosa vainoamistapauksista saa alkunsa päättyneestä parisuhteesta, jolloin puhutaan parisuhteen jälkeisestä vainosta. Vainoaja ...
 • Hoitotyön yhteenveto hoidon jatkuvuuden turvaajana 

  Salminen , Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Joutsan sairaalan hoitohenkilöstölle mallipohja hoitotyön yhteenvedon laadinnan tueksi. Tarve ilmeni Keski- Suomen seututerveyskeskuksen 2016 keväällä tekemässä kirjaamisen ...
 • Liikuntakalenteri kotkalaisille - teoreettisen viitekehyksen laatiminen 

  Taavila, Anni; Lehtimäki, Juuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä uusinta tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksista sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, terveyden edistämiseen sekä kertoa tämän hetkisistä liikuntasuosituksista. Opinnäytetyö oli kehittämistyö, ...
 • Lääkehoitoon liittyvät lääkityspoikkeamat Kangasniemen vanhuspalveluissa 2015 - 2016 

  Pusa, Wilma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kolmen tutkimuskysymyksen avulla etsiä lääkityspoikkeamiin vaikutta-via taustatekijöitä. Opinnäytetyössä kuvattiin lääkityspoikkeamatyyppejä ja niihin yhteyksissä olevia taus-tatekijöitä ...
 • Mikkelin soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma 2017 

  Kammonen, Tuomas; Ekmark, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Soveltava liikunta on erityisryhmien ja yli 65-vuotiaiden liikuntamuoto, jossa liikuntaa sovelletaan kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Soveltavasta liikunnasta käytettiin ennen termiä ”erityisliikunta”. Tämä ...
 • Maahanmuuttajapotilaan kohtaaminen : Opas lastentautien osasto 21:lle 

  Korpela, Milka; Reponen, Kukka-Maaria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa opas Mikkelin keskussairaalan lastentautien osaston 21 hoitohenkilökunnalle maahanmuuttajapotilaiden kohtaamisesta. Opinnäytetyön tavoite oli lisätä tietoa siitä, ...

Näytä lisää