Uusimmat viitteet

 • RAHASTOT SIJOITUSVAIHTOEHTONA : Asiakastyytyväisyys Pankki X:n tarjoamiin rahastoihin 

  Kivioja, Maija-Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sijoitusrahastoja ja niiden ominaisuuksia kuten, riskiä ja tuottoa. Tutkimuksen kohteena on Pankki X:n rahastoasiakkaiden asiakastyytyväisyys. Tutkimuksella selvitetään asiakkaiden ...
 • Opiskelijoiden yrittäjyysasenteiden, motivaatiotekijöiden ja toiveiden kartoittaminen : NY-Start Up -opiskelijat 

  Kaasinen, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NY Start Up -opiskelijoiden motivaatiotekijöitä, yrittäjyysasenteita sekä toiveita liittyen opintojaksoon. Työn tarkoituksena oli tuottaa Kaakkois-Suomen ...
 • NUORI YRITTÄJYYS-OHJELMAN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA 

  Rossi, Lotta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrittäjyyskasvatus voi olla osa opiskelua aina alakoulusta korkea-asteelle. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin yrittäjyyttä sekä yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyteen perehdyttiin lähinnä psykologisesta näkökulmasta. ...
 • Inbound-markkinoinnin liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen Savonlinnan seudulla 

  Järvenpää, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tällä opinnäytetyöllä oli tuottaa kehittämisehdotuksia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun digitaalisen inbound-markkinointiosaamisen pilotointihankkeeseen ja kartoittaa, kuinka hankkeessa valmennettavat henkilöt ...
 • RIKOSILMOITUKSEN KIRJAAMISEN VAIKUTUKSET SYYTTÄJÄN TYÖHÖN KOUVOLAN PÄÄPOLIISIASEMALLA 

  Pellikka, Mia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rikosilmoitus tehdään poliisille, kun epäillään havaitun teon tai tapahtuman olevan lainvastainen eli rikos. Ilmoittajan tekemän rikosilmoituksen tiedot kirjataan poliisiasiain tietojärjestelmään PATJAAN. Esitutkinnassa ...
 • Ravitapahtuman kiinnostavuus ja kehittäminen 

  Perttunen, Antti; Kelokaski, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ravitapahtuman kiinnostavuutta ja löytää kehitysehdotuksia Jokimaan ravikeskukselle, jotta ravitapahtuman kävijämäärä kasvaisi. Työn teoriaosa koostuu tapahtuman järjestämisestä ja ...
 • VIP-päivän järjestäminen asiakassuhteiden rakentamiseksi 

  Bottas, Marjut (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja järjestetään asiakastapahtuma. Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja siihen sisällytetään pieni kvalitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyön toi-meksiantaja on L-Fashion Group Oy:n YourFace ...
 • KONVERSIOASTEEN LUOTETTAVUUS MYYNTITYÖN JOHTAMISEN TUKENA 

  Grekula, Titta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja selvittää konversioasteen luotettavuutta ja sitä, onko konversioaste todellisuudessa huonompi vai parempi kuin sitä mittaava laite esittää. Tämän lisäksi työssä tutkitaan ...
 • Tullin elintarvikevalvonta - Tiedonsaanti EU:n sisämarkkinavalvonnan haasteena 

  Vilkki, Anita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tulli valvoo elintarvikkeiden laatua ja määräystenmukaisuutta sekä kansallisten että yhteisölakien ja asetusten mukaisesti. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kertoa Tullin tehtävästä elintarviketurvallisuusviranomaisena, ...
 • Kannattavan messutoiminnan suunnittelu : Tutkimus kannattavuudesta 

  Karppinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisen messutoiminnan kannattavuutta kannattavuuslaskelman avulla Kouvolan alueella. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan liiketoimintasuunnitelmaa ja käydään läpi tuleva toiminta ...
 • Digitalisaation vaikutus pankkitoimintaan 

  Petrov, Oleg (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee digitalisaation vaikutusta pankkitoimintaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka digitalisaatio on vaikuttanut pankkityöntekijöiden työtehtäviin ja kuinka asiakkaiden pankkiasiointi ...
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen : Tilavuokraus tapahtumatoimintaan 

  Eerola, Riku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli liiketoimintasuunnitelman laatiminen tapahtumatoiminnalle suunnattuun tilavuokraukseen Trevian Asset Managment Oy:n Kouvolan Tommolankatu 5:ssä omistamalle kiinteistölle. Työn taustatarkoituksena ...
 • Web-Uljaan käyttöopas ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle 

  Taskinen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle tehtyä opasta päivitetystä Ulosottolaitoksen järjestelmästä, Web-Uljaasta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas, minkä avulla henkilöstö voi ...
 • Henkilöstön kehittäminen : Uusien esimiesten perehdytys 

  Talvala, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä ja sen osa-alueita sekä tutkimusta siitä, kuinka Kaakon Viestintä Oy:ssä voitaisiin kehittää ja parantaa uusien esimiesten perehdytystä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Tavaratalon brändi-imago 

  Makkonen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on brändi. Brändi on yrityksille tärkeä väline, jolla saadaan parempi hinta sekä kilpailuasema tuotteille ja palveluille. Brändin rakentaminen sekä uudistaminen ovat hitaita ja pitkäjänteisiä prosesseja, ...

Näytä lisää