Uusimmat viitteet

 • Hyväntuulinen CV työyhteisön yhteisöllisyyden kehittämisessä 

  Kämppi, Pirita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tiedosta-hankkeen asiakasyrityksen työyhteisön yhteisöllisyyttä Hyväntuulisen CV:n avulla. Tavoitteena oli myös antaa toimeksiantajalle kehitysehdotuksia Hyväntuulisesta CV:stä ...
 • Päämiesten kiinteistö- ja asunto-osakeomaisuuden hoito edunvalvonnassa 

  Hinkkuri, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia päämiesten kiinteistö- ja asunto-osakeomaisuuteen liittyviä hoitotoimia yleisessä edunvalvonnassa. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat edunvalvojat kokevat näiden ...
 • Microsoft Power BI tilitoimiston graafisena raportointityökaluna 

  Hakalin, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö selvittää tilitoimiston mahdollisuuksia hyödyntää Microsoft Power BI -ohjelmistoa asiakkaiden taloudellisen tiedon raportointityökaluna. Työn tavoitteena on saada selville, onko tämänkaltaisesta materiaalista ...
 • Investointilaskelma kouvolalaiselle ravintolayritykselle 

  Uotinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli arvioida ravintola Kreeta Adrian suunnitteleman investoinnin kannattavuutta. Investoinnin tarkoituksena on hankkia ja liittää uusi toimitila ravintolan vierestä nykyisen toimitilan yhteyteen ...
 • Selvitys ulosmittausten vireilletuloilmoitusten kasvusta Päijät-Hämeen yleisessä edunvalvonnassa vuosien 2009 ja 2017 välillä 

  Ollikka, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä Päijät-Hämeen yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi tulleiden henkilöiden ulosmittauksen vireilletuloilmoitusten kasvuun vuosina 2009−2017. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään selittäviä ...
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen mikroyrityksen markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä 

  Puhakka, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa paikallisesti toimivan mikroyrityksen näkökulmasta. Työn toimeksiantaja on pieni kouvolalainen yritys, joka vuokraa hallitilaa koiraharrastamiseen. ...
 • Liiketoiminnan myynti ja kommandiittiyhtiön lopetus : Caseyritys: Kauppa Ky 

  Hiltunen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohta perustui tekijän henkilökohtaiseen kokemukseen liiketoiminnan myynnistä sekä kommandiittiyhtiön purusta. Molemmat aiheet ovat monitahoisia ja käytännön tasolla huomioon otettavia seikkoja on paljon, ...
 • Työyhteisön hyvinvointi ja ilmapiiri : Ilmapiiritutkimus 

  Aapajärvi, Jonne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työyhteisön hyvinvointia ja ilmapiiriä, niiden vaikutuksia organisaatioon sekä niiden tutkimista ja kehittämistä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii ympäristöalan yritys Itä-Suomesta ...
 • Yrityksen riskienhallinta sopimusten ja sopimushallinnon avulla 

  Muurikainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on yrityksen riskienhallinta sopimusten ja sopimushallinnon avulla. Työssä tutkitaan, kuinka yritys voi pienentää ja hallita liiketoimintaansa liittyviä riskejä tarkoin laadituilla sopimuksilla ja ...
 • Korjaamon työtilausprosessi ja tehokkuus 

  Heikkinen, Jan-Markus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli korjaamotoiminnan kehittäminen, kannattavuus, resurssit ja tehokkuus huomioiden. Toimeksiantaja oli Raskaspari Oy. Työn tavoite oli kehittää toimipisteen x korjaamon toimintaa prosessinäkökulmasta. ...
 • Ravintola Stadiumin tunnettuus ja asiakkaiden tavoittaminen sisältömarkkinoinnin keinoin 

  Vahvaselkä, Saija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnin avulla pystytään kohdentamaan yrityksen markkinointia paremmin hyödyntämällä kohderyhmien käyttämiä kanavia. Hyvin kohdennetun sisältömarkkinoinnin avulla ...
 • Ostoprosessin kehittäminen 

  Launipuro, Petra (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoite on etsiä ostoprosessin toiminnasta ongelmakohtia. Havaittuihin ongelmakohtiin on tarkoitus etsiä ratkaisukeinoja. Tavoitteena on aikaan saada kehitysehdotuksia ostolaskujen käsittelyprosessissa havaittuihin ...
 • Liiketoimintasuunnitelma, Punkaharjun AM-Asennus Oy 

  Venäläinen, Rosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen maa- ja metsätalouskoneiden huoltoon erikoistuneelle yritykselle. Toimeksiantajayrityksen kotipaikka on Itä-Suomessa Punkaharjulla, ja se työllistää kokopäiväisesti ...
 • Elvytystoimenpiteiden vaikutus päivittäistavarakaupan toimintaan 

  Nikulainen, Pia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on selvittää kohde yrityksessä tehtyjen elvytystoimenpiteiden vaikutukset kaupan toimintaan. Tutkimusongelmana on selvittää, miten tehdyt elvyttämistoimenpiteet paransivat kohdeyrityksen kannattavuutta. ...
 • Asuntolainan lyhennysvapaan käyttäminen rahastosäästämiseen : Riskit ja mahdollisuudet pankin kannalta 

  Tervonen, Paavo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on, mitä riskejä ja mahdollisuuksia olisi skenaariossa, jossa asuntolaina-asiakkaille tarjottaisiin lyhennysvapaata asuntolainan lyhentämiseen ja asuntolainan lyhennystä vastaava summa ...

Näytä lisää