Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median hyödyntäminen henkilöbrändäyksessä 

  Purhonen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat, kuinka Etelä-Savon ammattiopisto voi kannustaa henkilöstöään toteuttamaan henkilöbrändiä, mitä sillä tavoitellaan ja miten henkilöbrändäystä tulisi toteuttaa toimeksiantajan ...
 • Elintarvikepetokset : Talousrikollisuuden kasvava ilmiö 

  Salenius, Anne-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elintarvikepetokset ovat elintarvikkeen tuotantoon, ominaisuuteen, jakeluun tai markkinointiin liittyvää rikollista toimintaa, jolla tavoitellaan taloudellista hyötyä. Elintarvikepetoksille ei ole määritelmää kansallisessa ...
 • Työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaassa 

  Manninen, Mirjam (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia henkilöstölähtöisiä hyviä käytäntöjä Etelä-Savon alueella. Aihe rajattiin koskemaan metsäalan yrityksiä, joista valittiin Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa. Työn tavoitteena on koota ...
 • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia : Kuntokeskus K&M 

  Kohonen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Kuntokeskus K&M:n sosiaalinen media. Kuntokeskus K&M on vuonna 2009 perustettu kuntosali Lahdessa. Tutkija on ollut kyseisessä yrityksessä työharjoittelussa ja silloin aloitettiin tutkimuksen ...
 • Asiakaspalautteen hyödyntäminen yrityksessä Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Karhulan tehdas 

  Anttila, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuvaus yrityksen reklamaatioprosessista ja esittää kehitysideat. Tutkimuksen on tarkoitus tukea asiakastyötä ja organisaation oppimista sekä auttaa hallitsemaan läpimenoaikaa ja ...
 • Yritys X:n kannattavuuden analyysi 

  Bernatckaia, Leonora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää Yritys X:n kannattavuuden kehityssuuntaa vuosien 2013 ja 2016 välillä tilinpäätöstietojen perusteella. Tutkimuksen tutkimusongelmana oli toimeksiantajan tietämättömyys kannattavuuden ...
 • Digitaalisen asiantuntijapalvelun tuotteistuksen kehittäminen : Tuotteistamisopas Kupli Oy:lle 

  Rosqvist, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten välisessä liiketoiminnassa yhteistyön onnistuminen johtaa parhaimmillaan molemminpuoliseen kasvuun ja kehitykseen. Digitalisaatio on markkinoinnin ja mainonnan alalla mahdollistanut asiantuntijapalveluiden kasvavan ...
 • Sähköisen kirjanpito-ohjelmiston valinta maatalousyrittäjälle 

  Eskola, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä vertailtiin eri sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja ja valittiin niistä toimeksiantajan tarpeisiin sopivin. Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää, mikä on sopivin ohjelmisto sähköisen ...
 • SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MYPA JUNIORIT RY:N TOIMINNASSA 

  Roitto, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median käyttöä urheiluseuran markkinointi- ja tiedottamistarkoitukseen. Työn toimeksiantajana toimii myllykoskelainen jalkapalloseura MYPA juniorit ry (MYPA). Opinnäytteen tavoitteena ...
 • Suomen lainsäädännön tuntemus maahanmuuttajien keskuudessa 

  Malinen, Pipsa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka hyvin maahanmuuttajat tuntevat Suomen lainsäädännön. Tavoitteena oli saada yleiskäsitys siitä, millä tasolla maahanmuuttajien lainsäädännön tuntemus on perusasioista, joita ...
 • Selvitys Päijät-Hämeen edunvalvonnan päämiesmäärien muutoksista vuosina 2009 ja 2017 

  Mourujärvi, Miikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä vuosina 2009 ja 2017 Päijät-Hämeen yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi tulleiden henkilöiden tilanteeseen edunvalvonnan alkaessa ja pyrkiä sen avulla selvittämään syitä siihen, miksi ...
 • Pk-yritysten verkkoliiketoiminta 

  Haikonen, Jiri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli pk-yritysten verkkoliiketoiminta. Työn toimeksiantajana toimi Etelä-Savon Siivoustukku Oy. Opinnäytetyön valintaan vaikutti vahvasti se, että verkkoliiketoiminta on noussut liiketoiminnassa ...
 • Elämysmatkojen kehittäminen asiakkaita osallistamalla 

  Räsänen, Iida-Maria; Saloniemi, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on palveluiden kehittäminen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ideoita Savonlinjan elämysmatkojen kehittämiseksi. Teoreettinen viitekehys muodostuu brändistä, palvelujen tuotteistamisesta ...
 • Savonlinjan asiakkaiden sitouttaminen kaukoliikenteen palveluihin hyvän asiakaskokemuksen avulla 

  Pulkkinen, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat, kuinka hyvin Savonlinja vastaa asiakkaan tarpeisiin, mitä yritys ja sen palvelut merkitsevät asiakkaalle ja kuinka asiakas saadaan sitoutettua. Lisäksi pyrittiin selvittämään, ...
 • Kansainvälisen lapsikaappauksen ilmiöitä : Haagin sopimuksen soveltaminen suomalaisessa tuomioistuimessa 

  Olkkonen, Asta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on tutkia Haagin kansainvälisen lapsikaappaussopimuksen sisältöä ja sen käytännön soveltamista Helsingin hovioikeudessa ja muutoksenhakuasteena korkeimmassa oikeudessa. Työn tavoitteena ...

Näytä lisää