Uusimmat viitteet

 • Web-Uljaan käyttöopas ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle 

  Taskinen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle tehtyä opasta päivitetystä Ulosottolaitoksen järjestelmästä, Web-Uljaasta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas, minkä avulla henkilöstö voi ...
 • Henkilöstön kehittäminen : Uusien esimiesten perehdytys 

  Talvala, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä ja sen osa-alueita sekä tutkimusta siitä, kuinka Kaakon Viestintä Oy:ssä voitaisiin kehittää ja parantaa uusien esimiesten perehdytystä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Tavaratalon brändi-imago 

  Makkonen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on brändi. Brändi on yrityksille tärkeä väline, jolla saadaan parempi hinta sekä kilpailuasema tuotteille ja palveluille. Brändin rakentaminen sekä uudistaminen ovat hitaita ja pitkäjänteisiä prosesseja, ...
 • Rikosnimikkeenä tappo ja murha : Rikosnimikkeen muuttuminen hovioikeudessa näytön arvioinnin perusteella 

  Asikainen, Carita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia henkirikoksista tappoa ja murhaa. Käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan hyvin usein hovioikeuteen jos rangaistukseen ei olla tyytyväisiä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, ...
 • Kommandiitti vai osakeyhtiö? Case Moto-Miksu Ky 

  Teittinen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantaja harkitsee yhtiömuodon muuttamista, kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi. Tutkimusongelma on, kumpi yhtiömuoto on parempi Moto-Miksu Ky:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittä mitä eroa on osakeyhtiöllä ...
 • Kannattavuuden kehittäminen case Vegaaninen Lippakioski 

  Heilala, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii vuonna 2016 perustetun Vegaaninen lippakioski -osuuskunnan omistaman lippakioskin myymien ruoka-annosten ja tuotteiden kannattavuutta. Tutkimus keskittyy tuotteiden ja ruoka-annosten kannattavuuden ...
 • CRM-järjestelmän käyttöönotto 

  Suomalainen, Hanne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka aiheena on CRM-järjestelmän käyttöönotto. Työn toimeksiantaja on Termex-Eriste Oy, jonka päätuotteena on selluvilla puhalluslämmöneriste sekä siihen liittyvät valmistus- ja ...
 • Verkkokaupan kävijäliikenteen kehittäminen mikroyrityksessä : Sosiaalinen media ja uutiskirje markkinointivälineenä 

  Malén, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verkkokauppa tarvitsee jatkuvasti kävijöitä sivustolle toimiakseen. Sosiaalinen media on yksi keino lisätä kävijäliikennettä verkkokauppaan. Toimeksiantajana tutkimuksessa oli Luanas Organic, suomalainen luonnonkosmetiikkaa ...
 • Ennakkoluulojen vähentäminen hyvän markkinointiviestinnän avulla 

  Vilhunen, Aliisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pyrkiä kartoittamaan markkinointiviestinnän keinoja, joilla venäläistaustaiseen yritykseen kohdistuvia ennakkoluuloja on mahdollista vähentää ja jopa muuttaa. Barguksen tarkoituksena ...
 • Asiakaspalvelu yksityisellä turvallisuusalalla : Osaamistarpeiden selvitys 

  Miettinen, Joni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella yksityisen turvallisuusalan asiakaspalvelun osa-alueita ja selvittää kehityskohteita, joilla yksityisen turvallisuusalan asiakaspalvelua voidaan kehittää asiakaslähtöisempään ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisuuden avulla 

  Parviainen, Petteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisuuden avulla vakuutusyhtiö Fenniassa. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on asiakkaidensa omistama, suomalainen vahinkovakuutusyhtiö, joka tarjoaa ...
 • Etelä-Savon yritysten kansainvälistymisen nykytilanne 

  Tarima, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Etelä-Savon yritysten kansainvälistyminen. Toimeksiantajina toimivat Etelä-Savon kauppakamari sekä Etelä-Savon ELY -keskuksen koordinoima Team Finland Etelä-Savo -alueverkosto. Opinnäytetyön ...
 • Henkilöstötilinpäätös ja työtyytyväisyys yrityksessä X 

  Rautiainen, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yritykselle X rakennemalli henkilöstötilinpäätöksen laatimiseksi sekä tehdä työtyytyväisyyskysely osalle Mikkelin toimipisteen työntekijöistä. Tutkimusongelmana oli selvittää, ...
 • Sukupolvenvaihdos pienyrityksessä : Taksi Kylliäinen 

  Vainikka, Kiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tutkia, millaisia eri mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen on olemassa. Päätavoite on löytää toimeksiantajalle ja uudelle yrittäjälle hyödyllisin sekä mahdollisimman edullinen ...
 • Paikallisten tilitoimistojen palveluntarjonta nyt ja tulevaisuudessa 

  Leskinen, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Mikkelin alueen tilitoimistojen nykyistä ja tulevaisuuden palvelutarjontaa. Tutkimusongelmana oli selvittää, mitä palveluita Mikkelin tilitoimistot tarjoavat nyt ja millaisia ...

Näytä lisää