Uusimmat viitteet

 • Pakettilajitteluprosessin kehittäminen 

  Salonen, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pakettilajitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia. Lajitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia haluttiin tutkia, koska prosessin nykyisestä toimintamallista ja tehokkuudesta ei ...
 • Rahdin seurannan mahdollisuudet Refrak Oy:ssä 

  Pylkkänen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin rahdin seurantavaihtoehtoihin ja kokeilla seurantaa Refrak Oy:n työmaakuljetuksessa. Teoriaosuudessa käsitellään satelliittipaikannusjärjestelmiä historiasta nykypäivään ...
 • Riskit ja riskienhallinta Sea Element Oy:n viljan viennissä 

  Himanen, Andrey (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä käsitellään viljanviennin problematiikkaa Sea Element Oy nimisen yrityksen kokemusten pohjalta. Työn tavoitteena on selvittää, mitä riskejä viljan viejällä on ja miten ne voidaan ehkäistä. Työssä kuvataan ...
 • Reaaliaikaisen paikannuksen investointikelpoisuus logistiikassa 

  Kärkinen, Toivo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää, voiko yksittäinen logistiikkaketjun toimija kannattavasti ottaa käyttöön radiotaajuiseen tunnistukseen (RFID) perustuvan reaaliaikaisen paikannus-menetelmän (RTLS). Tutkimuksessa ...
 • Laatikkojärjestelmän kehittäminen Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolle 

  Laitinen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää automaattisen leipomolaatikoiden kuljetinjärjestelmän häiriöiden syyt ja kestoajat Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolla. Häiriöiden seu-rauksena laatikkovirta tuotantopisteille katkeaa ...
 • Palveluvaraston toimintojen kehittäminen 

  Riihijärvi, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Varaston toiminnot voidaan jakaa tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan. Tulologistiikkaa ovat tavaran vastaanotto ja tarkastus, pakkausten purkaminen sekä tavaran varastoon sijoittaminen. Sisälogistiikkaan kuuluvat oman ...
 • Tuotantoprosessin kehittäminen Lean-menetelmällä Novart Oy:ssa 

  Laitinen, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantona oli selvittää Suomen suurimman keittiö- ja kylpyhuonekalustevalmistajan tuotantoprosessin pullonkaulailmiöön vaikuttavat tekijät ja kehittää tuotantoprosessia eteenpäin käyttäen Lean-työkaluja. Työ perustuu ...
 • Laboratoriotarvikevaraston toiminnan kehittäminen ja tehostaminen 

  Kaartinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa Neste Oyj:n Tutkimus ja Kehitys-yksikön Teknologiakeskuksen varastotoimintoja. Tutkimuksessa selvitettiin keinoja tehostaa varaston toimintaa samalla tehostaen asiakkaiden ...
 • Kuljetusreitin kannattavuuden selvitys ja laskentatyövälineen luominen kuljetusyritykselle 

  Paasonen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen säännöllisesti ajaman kuljetusreitin kannattavuus ja luoda Excel-pohjainen laskentatyökalu, jota toimeksiantaja voi käyttää liiketoiminnassaan selvittämään ...
 • Decision-Making and the Internet of Things : Influences and Impacts on Business Decisions and Supply Chains 

  Bohne, Alexander (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Many researchers emphasize the increasing importance of the Internet of Things, the internet-based connection of devices, in relation to business decisions, but there still exists a lack of profound data about decision-making ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessi kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoittavalle yritykselle 

  Mononen, Joni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantona oli kartoittaa ja selvittää sopivia toiminnanohjausjärjestelmiä kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoittavalle pk-yritykselle ja valita näistä sopivin vaihto-ehto yrityksen käyttöön. Opinnäytetyössä ...
 • IoT- ja sensoritekniikan tutkimuslaboratorion palvelutarveselvitys 

  Ahola, Petro; Korhonen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa IoT- ja sensoritekniikan tutkimuslaboratorion pal-velutarveselvitys. Työ on rajattu Kymenlaakson alueella toimiviin logistiikan ja teollisuuden toimialojen yrityksiin. Selvityksen avulla ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän kartoitus kuljetusyhtiö Jyrkilä Oy:lle 

  Lanamo, Arttu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kuljetusyhtiö Jyrkilä Oy:lle tarvittava määrä laadukasta tietoa, jonka avulla se pystyy valitsemaan parhaiten sopivan toiminnanohjausjärjestelmän. Yhtiö oli kasvanut yritysostojen myötä ...
 • Hyllyjärjestelmän kehittäminen 

  Pekkala, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin selvityksenä toimeksiantajayritykselle Örum. Örum on Suo-men merkittävimpiä ja suurimpia moottoriajoneuvojen varaosien maahantuojia ja on osa suomalaista Mercantile-konsernia. Toimeksiantaja ...
 • Rautatie- ja maantieterminaalit Euroopan logistisessa ydinverkossa. : Keskeisten intermodaaliterminaalien tarkastelu 

  Kiesilä, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa rautatie- ja maantieterminaaleja Euroopan logistisessa ydinverkossa. Kouvolaan suunnitteillaan TENT-T- verkkoon kuuluvaa Suomen ainoaa logistista rautatie- ja maantieterminaalia ...