Uusimmat viitteet

 • Robotiikka ja automaatio varastoympäristössä 

  Seppä, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kirjallinen tutkimus, jonka aiheena toimii robotiikan kehitys varastoympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli käsitellä varastojen robotiikan kehitystä sen eri osa-alueilla sekä pohtia kehityksen ...
 • Mittaavien sensoreiden hyödyntäminen jätekeräysastioissa 

  Linikko, Marko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli mittaavien sensoreiden käyttö jätekeräysastioissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko mahdollista luoda sekä hyödyntää sensoriteknologiaa jätehuollossa. Sensoriteknologian hyödyntäminen ...
 • Postin heiluriliikenteen kehittäminen ja nykytilanselvitys 

  Väänänen, Jaso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Posti Group Oyj:n pääkaupunkiseudun toimipaikkojen välistä heiluriliikennettä. Tavoitteena oli tehdä nykytilanselvitys heiluriprosessista, tunnistaa sen ongelmakohtia ja selvityksen ...
 • Viking Malt Oy:n siiloston työohjeet 

  Konttori, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajayritys Viking Malt Oy:lle työohjeet sen Lahden toimipisteen lähtevästä logistiikasta ja pakkaustoiminnasta vastaavalle siilostolle. Työohjeet ovat tärkeä työkalu ...
 • Toimintajärjestelmän kehittäminen ja jalkauttaminen osaksi yrityksen toimintaa 

  Siiravuo, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kaakkoissuomalainen kuljetusyritys VP-Kuljetus Oy. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia keinoja kehittää ja jalkauttaa jo yrityksessä käytössä olevaa PKY-LAATU -toimintajärjestelmää. ...
 • Ulkomaisten joukkojen ajoneuvojen käyttö isäntämaasopimuksen mukaisissa harjoituksissa 

  Kontkanen, Reima (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa ulkomaisten joukkojen ajoneuvojen käyttöön isäntämaasopimuksen mukaisissa harjoituksissa Suomessa liittyvistä määräyksistä. Lisäksi tavoitteena oli parantaa ajoneuvojen käyttöön ...
 • Konttilaivan terminaalioperoinnin tehokkuusselvitys 

  Hätinen, Jori (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee konttilaivan terminaalioperoinnin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä havaintoja mihin tekijöihin konttivarustamo voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, jotta operoinnin tuottavuutta voitaisiin ...
 • Pakettilajitteluprosessin kehittäminen 

  Salonen, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pakettilajitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia. Lajitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia haluttiin tutkia, koska prosessin nykyisestä toimintamallista ja tehokkuudesta ei ...
 • Rahdin seurannan mahdollisuudet Refrak Oy:ssä 

  Pylkkänen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin rahdin seurantavaihtoehtoihin ja kokeilla seurantaa Refrak Oy:n työmaakuljetuksessa. Teoriaosuudessa käsitellään satelliittipaikannusjärjestelmiä historiasta nykypäivään ...
 • Riskit ja riskienhallinta Sea Element Oy:n viljan viennissä 

  Himanen, Andrey (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä käsitellään viljanviennin problematiikkaa Sea Element Oy nimisen yrityksen kokemusten pohjalta. Työn tavoitteena on selvittää, mitä riskejä viljan viejällä on ja miten ne voidaan ehkäistä. Työssä kuvataan ...
 • Reaaliaikaisen paikannuksen investointikelpoisuus logistiikassa 

  Kärkinen, Toivo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää, voiko yksittäinen logistiikkaketjun toimija kannattavasti ottaa käyttöön radiotaajuiseen tunnistukseen (RFID) perustuvan reaaliaikaisen paikannus-menetelmän (RTLS). Tutkimuksessa ...
 • Laatikkojärjestelmän kehittäminen Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolle 

  Laitinen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää automaattisen leipomolaatikoiden kuljetinjärjestelmän häiriöiden syyt ja kestoajat Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolla. Häiriöiden seu-rauksena laatikkovirta tuotantopisteille katkeaa ...
 • Palveluvaraston toimintojen kehittäminen 

  Riihijärvi, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Varaston toiminnot voidaan jakaa tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan. Tulologistiikkaa ovat tavaran vastaanotto ja tarkastus, pakkausten purkaminen sekä tavaran varastoon sijoittaminen. Sisälogistiikkaan kuuluvat oman ...
 • Tuotantoprosessin kehittäminen Lean-menetelmällä Novart Oy:ssa 

  Laitinen, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantona oli selvittää Suomen suurimman keittiö- ja kylpyhuonekalustevalmistajan tuotantoprosessin pullonkaulailmiöön vaikuttavat tekijät ja kehittää tuotantoprosessia eteenpäin käyttäen Lean-työkaluja. Työ perustuu ...
 • Laboratoriotarvikevaraston toiminnan kehittäminen ja tehostaminen 

  Kaartinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa Neste Oyj:n Tutkimus ja Kehitys-yksikön Teknologiakeskuksen varastotoimintoja. Tutkimuksessa selvitettiin keinoja tehostaa varaston toimintaa samalla tehostaen asiakkaiden ...

Näytä lisää