Uusimmat viitteet

 • Tapahtumakävijöiden vastuullisuuden kartoittaminen 

  Juutilainen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli luoda toimiva kyselylomake toimeksiantajalle eli Kohti vastuullista matkailua -hankkeelle tapahtumakävijöiden vastuullisuuden kartoittamista varten. Kyselylomakkeen avulla on tarkoitus saada ...
 • Kotimaiset tryffelit : Luonnonvaraiset ja tarhatut tryffelit 

  Lehtomäki, Katariina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on tehty kymmenisen vuotta luonnosta tryffelisienilöytöjä. Samoihin aikoihin on aloitettu tarhatun tryffelin viljelykokeilut Suomessa. Opinnäytetyö on selvitystyö kotimaisen tarhatun tryffelin viljelyn edistymisestä ...
 • Alustava liiketoimintasuunnitelma uudelle ravintola-alan yritykselle 

  Rantanen, Jutta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia alustava liiketoimintasuunnitelma omalle perustetta-valle ravintola-alan yritykselleni. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään yrityksen perustamiseen vaadittaviin toimiin ja ...
 • Viestiminen vastuullisesta toiminnasta venäläisille matkailijoille 

  Kuznetsov, Pavel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkitaan venäläisille matkailijoille parasta sekä tehokkainta tapaa viestiä vastuullisesta toiminnasta matkailun yhteydessä. Työssä tutkitaan venäläisten matkailijoiden taustoja ja selvitetään ympäristötilannetta ...
 • Mitä tiedetään esteettisyyden merkityksestä matkailussa? : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

  Pärssinen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaista tutkittua tietoa esteettisyydestä matkailualalla on jo olemassa. Tutkimusongelma jakautuu matkailuelämyksiin ja matkailukohteiden valintaan. Tutkimus toteutettiin ...
 • LIIKUNTA JA HARRASTEPALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS : Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella 

  Kuukka, Kalle; Sigvart, Jari-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen liikunta- ja harrastepalveluiden saavutettavuutta sekä pyritään selvittämään, kuinka saavutettavuuden laatua pystyttäisin parantamaan. Opinnäytetyön ...
 • Kiinalaismatkailijat itäisessä Järvi-Suomessa 

  Nurmiainen, Aino (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia itäisen Järvi-Suomen matkailuyritysten valmiuksia vastaanottaa kiinalaismatkailijoita. Tutkimus tehtiin Visit Finlandin Lakeland-Kiinayhteistyötä varten – yhteistyössä tilaaja ...
 • Menun kehittäminen kotisirkoista ja ihmisten suhtautuminen hyönteisravintoon 

  Seppänen, Janika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kotisirkoista kolmen ruokalajin menukokonaisuus Mikkelin Amarilloon, joka on meksikolaistyyppinen ravintola. Lisäksi tavoitteena oli tutkia ihmisten suhtautumista hyönteisten ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Ravintola DeXiin 

  Vanhala, Ville; Frilander, Elli-Maija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakastyytyväisyyskyselyn tekemistä kampusravintola DeXiin, joka sijaitsee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella. Ravintola teettää vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn ja ...
 • Asiakaskokemuksen ja palvelupolun tutkiminen ja kehittäminen : Case hotelli Heimari 

  Pylkkänen, Noora; Mäkeläinen, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakaskokemuksen ja palvelupolun tutkiminen sekä kehittäminen Hotelli Heimarissa. Kohderyhmänä olivat hotelli Heimarin kanta-asiakkaat. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia tarpeita ...
 • Hotellin vastaanoton työharjoittelijan perehdyttämisen kehittäminen 

  Itkonen, Nea (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joita käyttäen henkilö tutustutetaan työhön, työ-paikkaan ja työyhteisöön. Onnistuneesta perehdytyksestä hyötyvät sekä yksilö että yritys. Hyvä pe-rehdytys antaa ...
 • Historiallisen pyöräilyreitin kehittäminen : Kuninkaantie Vantaa 

  Rautiola, Sari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kuninkaantielle Vantaalla pyöräilyreitti ja kartoittaa alueen ja Kuninkaantien historiallista sisältöä. Opinnäytetyössä annetaan myös vinkkejä pyöräilyreitin suunnitteluun. ...
 • Kouvolan Upseerikerhon tuotevalikoiman ja baarin toiminnan kehittäminen : case: Kouvolan Upseerikerho 

  Vainio, Kati (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Kouvolan Upseerikerhon tuotevalikoiman ja baarin toiminnan kehittäminen. Työn tavoitteena oli selvittää, millainen on toimiva Upseerikerhon baari ja sen tuotevalikoima. Työn tutkimusmenetelmänä ...
 • MiniMikkeli-tapahtuman ennakkovalmisteluiden kehittäminen 

  Hirvonen, Jade (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MiniMikkeli-tapahtuman ennakkovalmisteluista nykyistä toimivampi malli. Kyseessä on toiminnallinen kehitystyö, jonka kehitystuloksena on uusi ennakkovalmistelumalli MiniMikkelille. ...
 • Ravitsemus osaksi aktiivisen urheilijan arkea : Ravitsemusopas aktiiviselle urheilijalle 

  Hämäläinen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä aikuisen urheilijan erityisruokavalioon ja koota seuran jäsenille sisällöltään sopiva kokonaisuus ravitsemuksesta heidän tarpeidensa mukaan harjoittelun tueksi. Työn tilaajana ...

Näytä lisää