Uusimmat viitteet

 • Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma 

  Ruskeepää, Johan (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe on Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma. Tavoitteena oli luoda suunnitelma palo- sekä vuototilanteiden varalle, sekä samalla opas, jota voidaan käyttää harjoitusten runkona sekä ...
 • Uusien paloturvallisuus- ja hengenpelastuslaitemääräysten taloudelliset vaikutukset kotimaanliikenteen varustamoille 

  Silkosuo, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee vuosina 2016–2017 voimaan tulleiden uusien paloturvallisuus- ja hengenpelastuslaitemääräyksien taloudellisia vaikutuksia kotimaan matkustajaliikenteen varustamoille. Työn tarkoituksena on selvittää ...
 • Inhimillinen virhe ja turvallisuusjohtaminen nykymerenkulussa 

  Luokkanen, Jon (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia nykyisin laajasti käytössä olevaa syy ja seuraus-tyyppisen turvallisuusjohtamismallin (Safety 1) puutteita, sekä pohtia syitä, miksi Human factor - tai Human element -onnettomuudet ...
 • Työturvallisuus kansimiesten tekemissä huolto- ja kunnossapitotöissä 

  Pulkkinen, Ari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kasata infopaketti liittyen yleisimpien kansimiesten tekemien huolto- ja kunnossapitotöiden työturvallisuuteen. Toinen tarkoitus opinnäytetyölle oli selvittää kyselyn avulla sitä, että ...
 • Päiväkirjamaisen opinnäytetyömallin soveltaminen merenkulun koulutukseen sopivaksi 

  Alitalo, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten päiväkirjamainen opinnäytetyömalli voitaisiin soveltaa parhaiten merenkulkualan koulutuksen tarpeisiin sopivaksi. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaatimuksia ...
 • Kappaletavara- ja projektilastiopas M/V Pasilalle 

  Husu, Paavo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava ja tiivis kappaletavara- ja projektilastiopas ESL Shippingin Pasila-alukselle. Opinnäytetyö on tutkimusmenetelmältään toiminnallinen. Työssä käsitellään lastioperoinnin kannalta ...
 • Lastivahinkoriskit ja niiden vakuuttaminen ro-ro-liikenteessä 

  Lehtonen, Janita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ro-ro-rahdinkuljettajien lastinkuljetusriskejä, riskienhallintaa ja niiden vakuuttamista. Päätavoitteina oli selvittää, miten ro-ro-kuljetusten ominaispiirteet vaikuttavat lastinkuljetusriskeihin, ...
 • Kansiharjoittelijan opas ohjattuun laiva-harjoitteluun 

  Tuovila, Petri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee selvitysprosessia, jonka pohjalta päästiin rakentamaan kansipuolen uusille harjoittelijoille tiivis yleisopas merenkulun ohjatun laivaharjoittelun tueksi. Selvitys toteutettiin keräämällä ...
 • Kansainvälisen risteilyliikenteen alusjätehuollon kehittäminen Helsingin satamassa 

  Haarni, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö liittyy Helsingin Satama Oy:n kansainvälisten risteilijöiden alusjätehuollon järjestelyihin. Tehokkaasti toimiva jätehuolto on yksi Helsingin sataman kilpailuvalteista kansainvälisessä risteilyliikenteessä ...
 • Turvallisuusjohtaminen pienvenesatamissa 

  Österback, Lasse (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee pienvenesatamaturvallisuutta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien tuontia pienvenesatamatoimintaan.
 • Paperilastin vahinkoseurantajärjestelmän kehittäminen 

  Hipponen, Viktor (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää paperilastin vahinkoseurantajärjestelmää jo olemassa olevista menetelmistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla päivitetty järjestelmä olisi järkevintä rakentaa. ...
 • Läheissuhteiden merkitys merimiehen laivalla jaksamiseen 

  Simonen, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia merimiehillä on maissa olevien läheissuhteiden vaikutuksesta laivalla jaksamiseen. Tutkimuksessa yritettiin myös selvittää tuntevatko merimiehet saavansa ...
 • Sähkönjakeluhäiriö aluksella 

  Ilmiö, Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö liittyy onnettomuustutkintakeskuksen teematutkintaan alusten sähkönjakeluhäiriöistä. Sen tarkoituksena on selvittää sähkönjakeluhäiriöihin liittyvät SOLAS-vaatimukset sähköenergian tuotannolle, tarkastella ...
 • Navigointiohjaajille suunnatun navigointisimulaattorijärjestelmän käsikirjan laadinta ja arviointi 

  Juvonen, Perttu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kotkan merenkulun simulaattorikeskuksen navigointisimulaattorijärjestelmä uudistui vuonna 2015. Simulaattoritoimittajan laatimat viralliset käyttöohjeet eivät kuitenkaan tarjonneet riittävästi tietoa muutoksista, sillä ne ...
 • Overview of Maritime Cybersecurity 

  Pajunen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to find out the state of cybersecurity in shipping. The main objective was to study what sort of networks are used onboard vessels and how secure they are. The second objective was to study ...