Uusimmat viitteet

  • Yhteismetsän perustaminen 

    Mulari, Jarmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Valtiovalta on asettanut tavoitteita metsätilarakenteen kehittämiseksi. Yhteismetsät ovat yksi keino tavoitteiden saavuttamisessa, koska niiden nähdään osaltaan ehkäisevän met-sätilojen pirstoutumista. Etenkin suuremmille ...