Uusimmat viitteet

 • Sisustustuotteen suunnittelu yritykselle Muoto2 

  Ahopelto, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella sisustustuote lahtelaiselle muotoilu- ja puusepänalan yritykselle Muoto2. Suunniteltavan tuotteen tuli sopia yrityksen olemassa olevaan tuotevalikoimaan ja sen tuli olla ...
 • Tunnuksen suunnittelu Ummeljoen kylälle 

  Puumalainen , Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tunnuksen suunnittelu Ummeljoen kylälle. Uutta tunnusta tullaan käyttämään niin kylän tapahtumien viestimisessä, kuin myös jatkossa mahdollisen kyläbrändin kehittämisessä. Työ käsittää logon, ...
 • Messuosastot Muotolevy OY:lle : ID Helsinki- ja Stockholm Furniture & Light Fair -messuille 

  Barrionuevo Korkeila, Antonio (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin toisiinsa nähden yhtenevät messuosastot Muotolevy Oy:lle Helsingissä 2017 järjestetyille ID Helsinki -messuille, sekä Tukholmassa 2018 järjestetyille Stocholm Furniture & Light Fair -messuille. ...
 • Muunneltava myymäläkalustus Alvar Aalto -kohteeseen 

  Sundström, Riku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toteuttamiskelpoiset suunnitelmat muunneltavasta myymäläkalusteesta käytettäväksi Alvar Aallon suunnittelemassa asuintalossa. Kohde sijaitsee Kouvolan Inkeroisissa Tehtaanmäen ...
 • Konseptisuunnitelma INBOX : Modulaarinen tilaratkaisu avokonttoriin 

  Kantoniemi, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön lähtökohtana tarkastellaan tilannetta, jossa avokonttorissa olevaa avointa yhteistä tilaa voidaan jakaa erillisellä tilalla. Tila tilassa on tässä yhteydessä huonemainen ratkaisu, joka on ...
 • OP KULKU: Haastattelututkimus Xamk:n opiskelijoiden liikkumisesta 

  Äijälä, Essi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tutkimuksellinen työ koskien Xamk:n päätoimisten opiskelijoiden liikkumista. Työtä ohjasivat OP Labin (uusien liiketoimintojen kehitysyksikkö) liikkumisen palveluita kehittävät palvelumuotoilijat. Työssä ...
 • Porin lentoaseman tilasuunnitelma : Pienen lentoaseman toimivuus 

  Eloranta, Teresa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pienten lentoasemien tilankäyttö voi olla haasteellista paljon vaihtelevien matkustajamäärien takia. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten Porin lentoaseman toimivuutta voitaisiin parantaa. Suunnittelussa keskitytään ...
 • Puutarhatyökalusetti 

  Ohisalo, Joel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella joukko puutarhatyökaluja Plootu-Fennica ohutlevykilpailuun. Työn aikana tutkittiin Plootu-Fennica kilpailussa aiemmin menestyneitä tuotteita ja jo olemassa olevia ...
 • Breakfast in Bed: valokuvatun ruoan intiimiys : Kokemuksellinen kuvasarja 

  Summanen, Silja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Taiteellisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kokemuksellinen kuvasarja, jossa intiimiyttä käsitellään ruoan valokuvan kautta. Tämän lisäksi tutkittiin, mitä uusia keinoja metodi avasi aiheen kokemukselle. Kuvasarjan ...
 • Koru viestinnän välineenä : Korusarjan suunnittelu Emma Gaalaan 

  Keränen, Arho (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuskysymys kuuluu: Mitä korun avulla voi ilmaista? Tavoitteena on selvittää, millä tavoin koruja ja korumaisia esineitää voidaan käyttää viestinnän välineinä. Kuinka koru muokkaa kantajansa muille antamaa viestiä ...
 • Mistä on pienet pakkaukset tehty? : Tarinoista, kokeiluista ja yhteisistä oivalluksista 

  Kumpulainen, Noora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muotoilu on muuttumassa kohti kokemuksien, palveluiden, muutoksen ja kestävän kehityksen suunnittelua. Perinteisen muotoiluprosessin sijaan keskitytään suunnittelun alkupäähän, mikä mahdollistaa syvän käyttäjäymmärryksen ...
 • Satukuvitusten tunnelman luonti : Hahmolait ja visualisoinnin keinot 

  Raunio, Saana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan tarinan visualisointiin liittyvää teoriaa värien ja sommittelun näkökulmasta ja pohditaan, miten niillä voidaan vaikuttaa tarinan tunnelman luontiin ja sen tulkintaan. Käsitellään, miten ihminen ...
 • Tilasta tukea : Rakennettu ympäristö osana kuntoutumista 

  Turunen, Sonja; Huttunen, Heikki (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoa kuntoutumisen tukemisesta. Tämä toteutettiin tekemällä monialainen tutkimuksellinen opinnäytetyö. Työssä tutkitaan, miten matalan kynnyksen avoimen päivätoiminnan ...
 • Allegorinen sarjakuva mielenterveydestä 

  Moisio, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee sarjakuvia mielenterveyttä käsittelevänä taidemuotona. Produktiivisen työn tarkoituksena oli tuottaa sarjakuva, joka käsittelee allekirjoittaneen omia kokemuksia mielenterveydestä, sen ongelmien kanssa ...
 • Mielenterveysviidakossa -lautapelin kuvittaminen 

  Franck, Onerva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee lautapelinkuvituksen tuottamista yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppani toimii nuorten aikuisten kanssa, jotka kaipaavat apua mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Koalaryhmä käyttää lautapeliä ...

Näytä lisää