Uusimmat viitteet

  • Konsulttitoimiston laatujärjestelmän laatukäsikirja 

    Harinen, Nea (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi konsulttitoimisto H&H Consulting Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yritykselle laatukäsikirja toiminnan tueksi. Laatukäsikirja rajattiin koskemaan vain rakennuttamista ja valvontaa. ...