Uusimmat viitteet

 • Tuotannon kustannushallinta ja -seuranta omien kohteiden toteutuksessa 

  Jalava, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aihe keskittyy tuotannon kustannusten hallintaan ja kehittämiseen yhtiössämme. Tavoitteena oli saada aikaiseksi yksinkertainen toimintamalli/työkalu tuotannon kustannusten hallintaan. Työssäni pyrittiin myös ...
 • Vanhojen palo-ovien ja luukkujen uusimistarpeen arviointi ja uudistaminen 

  Töyrylä, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osana tätä opinnäytetyötä on tehty Fortum Power and Heat Oy:n omistamalla Loviisan voi-malaitoksella esiselvitys laitoksen palo-ovien ja -luukkujen palonkestovaatimuksien täytty-misestä, jossa on verrattu vanhojen palo-ovien ...
 • Terveen opetusrakennuksen rakennuttaminen 

  Leppänen, Jari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa tulee opetusrakennuksia purkuun lisääntyvällä vauhdilla. Tähän on syynä rakennuskannan ikä ja se, että niiden suunniteltu elinkaari on tiensä päässä. Ennen purkupäätöstä näissä purettavissa rakennuksissa on usein ...
 • Jäykistävien seinien vaakaliitosten kapasiteettitarkastelu 

  Vauhkonen, Jarkko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jäykistävien seinien vaakaliitosta kuormittaa usein suuret leikkausvoimat, jotka on otettava huomioon kyseisiä rakenteita suunniteltaessa. Käytössä olevissa suunnitteluohjeissa ei liitokselle kuitenkaan ole selkeää parasta ...
 • Hormielementin vuodon korjaus ja ennaltaehkäisy 

  Hagman, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli hormielementin vuodon korjaus ja ennaltaehkäisy. Opinnäy- tetyön tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy ja yhteistyössä mukana Rudus Oy. Työn tavoitteena oli tutkia syitä hormielementin vuodolle ja ...
 • Tietomallin hyödyntäminen elementtikohtaisessa raudoitusosavalmistuksessa 

  Leinonen, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön elementtikohtaisia valmisverkkoja elementinvalmistuksessa. Työ on toteutettu tuotesuunnittelun näkökulmasta, keskittyen tietomallintamiseen ja sen tuomien ...
 • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

  Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...
 • Paikoitushallin paikallavaletun ja kuorilaattarakenteisen kannen vertailu 

  Hartikainen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla paikallavalettua jälkijännitettyä piha-kantta ja kuorilaattarakenteista pihakantta. Tavoitteena oli löytää ja koota tekijöitä, jotka helpottavat tulevissa rakentamiskohteissa ...
 • Mallintamisen työkalut : Wall layout 

  Harlin, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietomallintaminen ja siihen liittyvät työkalut kehittyvät koko ajan. Joskus uusien työkalujen käytön opetteleminen voi viedä paljonkin aikaa. Tämä opinnäytetyö on tehty Wise Group Oy:lle helpottamaan Wall layout -työkalun ...
 • Pilari-seinä-liitoksen FEM-mallinnus : FEM-laskennan ja käsinlaskennan vertailu 

  Matilainen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennukseen kohdistuvat kuormat johdetaan rakenteiden välisten liitosten kautta kantaville ja jäykistäville rakenteille ja sieltä edelleen alaspäin rakennuksen perustuksille ja edelleen maaperään. Rakenteiden välisiin ...
 • Korkeiden asuinrakennusten suunnittelun perusteita 

  Puhakka, Marko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehdyttää tekijänsä ja lukijansa korkean rakennuksen perusteisiin. Tämä opinnäytetyö on tutkimustyö korkeiden rakennusten suunnitteluun liittyvistä perusasioista ja erityispiirteistä. ...
 • Kiinteistön riskiarviointimenetelmä 

  Setälä, Sina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen kiinteistökanta on ikääntynyttä ja korjausvelka on kasvanut huomattavaksi. Korjausvelka syntyy, kun kunnossapito on vähäisempää kuin rakenteiden kuluminen ja tehdään vain välttämättömiä, kiireellisiä korjauksia. ...
 • Rakennusterveyskoulutuksen kehittäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

  Vasara, Otto-Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rakennusterveyskoulutusta vastaamaan pätevyysvaatimuksia. Korjausrakentamisen alalle säädettiin vuoden 2015 keväällä viisi uutta ...
 • Betonisillan laadunhallintajärjestelmän uudistaminen – lähtötietoselvitys : Betonisillan laaturaportti-laatimisohjeen päivittäminen 

  Hagumimana, Ignace (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys betonisillan laaturaportin laatimisohjeen uu-distamista varten. Nykyinen sillan laaturaportin laatimisohje on kymmenen vuotta vanha eikä se enää ole täysin ajantasalla laaturaportin ...
 • Pyöröhirsien taivutuslujuuden kokeellinen selvitys 

  Gardemeister, Teppo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli selvittää käsinveistettyjen pyöröhirsien taivutusjännitys määrätyillä taipumilla verrattuna Eurokoodi 5:n mukaiseen laskennalliseen mitoituslujuuteen. Tutkimusongelmana oli kokemusperäisten havaintojen ...

Näytä lisää